Тениите са хелминти – паразитни червеи. Разпространени са навсъкъде по света, като предизвикват основно спорадични (случайни) заболявания и по-рядко малки епидемични взривове във ферми.
 
Както свинската, така и говеждата тения имат сходен биологичен цикъл. Червеят се „закача“ чрез смукала за чревната стена на човека и там се развива. За тези хелминти  човекът е краен гостоприемник – защото отделя яйцата им с изпражненията си.
 
Домашните животни са междинни гостоприемници – поглъщайки яйцата, в техния стомашно-чревен тракт се освобождават зародиши. Последните проникват през чревната стена и по кръвен път се разпространяват основно в мускулите на животното и там на място се развиват ларвите – цистицерки.
 
Човекът се заразява, когато консумира термично недобре обработено месо, в което има цистицерки. Те в червата му се превръщат във възрастни полово зрели индивиди и така цикълът се затваря.
 
Тениидозата предизвиква основно диспептичен и астено-неврастеничен синдром, но понякога може да има опасни усложнения.
 

Говежда тения

Междинен гостоприемник за нея най-често са едрите рогати животни – говеда, телета, биволи и др. Към днешна дата в България се откриват ежегодно между 50 и 100 новоопаразитени души, като най-голяма е честотата в областите на Сливен, Шумен и Разград.
 
Самата тения има внушителни размери с дължина от 6 до 12 метра. Тялото й е съставено от хермафродитни членчета. След достигане на полова зрялост започват да се оплождат и яйцата. Разпространението става чрез отделяне на членчета, съдържащи яйца, с изпражненията.
 
Любопитно за едни, но зловещо за други може да бъде това, че отделените членчета умеят самостоятелно да се движат и активно да изпълзяват извън фекалиите по кожата или бельото на болния.
 
  • Клинична картина
Приема се, че инкубационният период е 3 месеца – времето за което тенията придобива полова зрялост.
 
Твърде често заболяването протича безсимптомно, което способства разпространяването му.
 
В началото паразитът причинява изразени общоалергични прояви, дължащи се на сенсибилизацията на организма към метаболитите на тенията. В случаите, в които има оплаквания, в ранния стадий те са от обилна саливация (слюноотделяне) – особено сутрин, гадене, тежест и болки в епигастриума и изобщо това са едни неспецифични симптоми.
 
В хроничния стадий оплакванията се причиняват от механотравматичното въздействие на смукалата върху тънкочревната лигавица – те нарушават мукозата и смущават кръвообращението й. Тенията отделя антиферменти, които пречат на правилната ферментация на чревното съдържимо.
 
Проявите от всичко това се състоят в обща слабост, главоболие, световъртеж, лесна уморяемост, преходна уртикария, болки в корема около пъпа, сърбеж в аналната област. Наблюдават се промени в апетита и в двете крайности, неврози и психози.
 
Паразитът живее у човека средно 10-15 години, но може да достигне и до 60 години.
 

Свинска тения

За разлика от говеждата тения заболяването от свинска в България е във фаза на предликвидация.
 
Свинската тения е по-малка, с дължина от 1,5 до 6 метра. Цистицерки при нея има не само в мускулите, но и във всички органи на свинята – църце, мозък, очи и др.
 
Членчетата на тази тения са пасивни и не се движат самостоятелно.
 
  • Оплакванията
При тази тениидоза са по-ясно изразени диспептичните и неврологични симптоми, а прогнозата е по-малко благоприятна, отколкото при  заболяване от говежда тения.
 
NEWS_MORE_BOX

Цистицеркоза


Тя най-често се явява като усложнение на заболяването от свинска тения. При повръщане част от членчетата на тенията попадат в стомаха, разграждат се от стомашния сок и се освобождават яйца. Резултатът е масивна цистицеркоза (разпространение на ларви във всички органи на човека).
 
Там, където се развиват цистиерките, те причиняват възпалителни и токсо-алергични промени. Около тях организмът на човека изгражда съединително-тъканна капсула.
 
В зависимост от разположението си, те може да предизвикат енцефалит, менингит, нарушение на ликворната циркулация и хидроцефалия, нарушение на зрението и много други.
 

Лечение и профилактика

Лечението се извършва в болнични условия с медикаменти. В случай на цистцеркоза и удобна локализация на ларвите се предпочита хирургичното им премахване.
 
Профилактиката в България е на първо място и това, което всеки може да стори, е да се храни само с достатъчно добре термично обработено месо, само от източници с ветеринарен контрол. Суровите плодове и зеленчуци, особено тези, растящи по земята, трябва много добре да се измиват поради риск от излагане на замърсена с фекалии вода.