Ако се говори за замърсяване и здраве първият пример, който идва на ум, е замърсяването на въздуха и отражението му върху белите дробове. Темата, за съжаление, е по-обширна. Замърсяването е отговорно за много от проблемите на общественото здраве, с голяма значимост на сърдечносъдовите заболявания. Съществуват и различни източници на замърсяване – шум, температура и праховите частици във въздуха са сред най-честите.


На пръв поглед всичко това засяга основно белите дробове. Чувствителен показател е обаче кръвното налягане, което се влияе в голяма степен от различни фактори, били те външни или вътрешни за организма. Всички съвременни препоръки относно контрола на кръвното налягане припознават и значението на моделирането на съвременните фактори от околната среда.


Влияние на основните замърсители върху кръвното налягане


С бума на съвременната икономика, централите за производство на елетричество, горенето на горива и модерните методи на придвижване множество епидемиологични проучвания са се провели, търсещи и открили връзка между нивото на замърсяване и честотата на сърдечносъдовите инциденти. Изглежда от части те могат да се обяснят именно с вариациите в артериалното налягане, настъпили под влиянието на различни замърсители.


•    Температура


Много от хората чисто интуитивно са усещали, че в лятната горещина кръвното им налягане е по-скоро ниско, а през зимата – високо. В действителност съществува такава обратна зависимост между сезоните и с падането на градусите кръвното се покачва. Резките промени са опасни за организма.


Връзката между околната температура и кръвнотно налягане може да се обясни с физиологичните механизми, които организмът използва за своята адаптация към средата. Вегетатигната нервна система през студеното време реагира с периферна вазоконстрикция, което повишава съдовото съпротивление и повишава кръвното налягане. Нещо повече, намаленото изпотяване съхранява в организма повече сол, която иначе би се отделила с потта. Последното,  разбира се, не е силно значимо, тъй като бъбреците при добро здраве поддържат солевия баланс.


През топлото време вегетативната нервна система се включва с перфиерна вазодилатация, с което кръвното пада. Тук вече силно значение има обилното потене, особено при недостатъчен прием на течности. Ако сънят е лош обаче, особено при пациентите с налична хипертония, това може да причини по-силно покачавне на кръвното сутрешно време, което съответно е опасност за тези хора.


Ето следните съвети за хората с хипертонична болест:

  • Недейте на своя глава да намалявате лекарствата си за кръвно през лятото. Проследявайте стойностите, консултирайте се с лекуващия лекар. Ако е налична хипотония при изправяне, особено при хората в напреднала възраст, може да се обсъди корекция в дозата на диуретика.
  • Препоръчва се да се намали доколкото може температурната разлика в помещенията, които се обитават – умерено отопление у дома и дебело облекло навън. Трябва да се избягват и някои навици, характерни за студеното време, каквито са намалената физическа активност и храненето с храна, по-богата на калории и сол. Разбира се, това важи и за лятото – ако климатичното охлаждане е неизбежно, то нека се внимава със сериозните температурни разлики.
  • Избягвайте пътешествията до места с климат, силно различаващ се от този, от който ще отпътувате.
  • При евентуални разлики в кръвното налягане при редовното измерване нека се помисли дали не са свързани и с промени във времето.
  • Трябва да се има предвид, че резките промени в кръвното налягане, във възка с температурните промени, са от значение, защото не само самата стойност на кръвното налягане, но и неговите вариации са рисков фактор за настъпяване на сърдечносъдови инциденти.


За отражението на шума и замърсяването на въздуха върху кръвното очаквайте в продължението на статията