1. Аортна стеноза - определение

Аортната клапна стеноза представлява стеснение на аортния клапен отвор, което затруднява систоличното изтласкване на кръв от лявата камера в аортата.
 

2. Етиология


Познати са три състояния, които причиняват аортна стеноза при възрастните:

 1. Прогресивно износване на вродена бикуспидна клапа (с две платна).
 2. Износване на аортната клапа при възрастни хора.
 3. Засягане на аортната клапа от ревматична болест в детството или юношеството.
NEWS_MORE_BOX


3. Какви са симптомите на аортна стеноза?

Основните симптоми на аортна стеноза са:

 

 • Болка в гърдите (ангина)
 • Синкоп
 • Задух (в резултат на сърдечна недостатъчност).


При 4% от пациентите с аортна стеноза първият симптом е внезапната смърт, обикновено по време на физическо усилие.
 

4. Диагноза

Диагнозата се поставя след преглед от специалист кардиолог и провеждане на образни изследвания. Находките и изследванията са:

 1. Специфичен шум при аускултация (преслушване).
 2. Промени в ЕКГ изследването - левокамерна хипертрофия.
 3. Рентгеновата находка обикновено показва нормална сърдечна сянка. Често аортата в началото си е разширена. При наличие на сърдечна недостатъчност се вижда течност в белите дробове и уголемени съдове в горните части на белия дроб.
 4. При ехокардиограмата могат да се определят размерите и функцията на сърдечните кухини, както и разликата в наляганията от двете страни на аортната клапа.
 5. Сърдечна катетеризация – златен стандарт при оценяване на аортна стеноза.

 

40-70% от симптоматичните пациенти не се оперират.
 

5. Лечение

Медикаментозното лечение включва бета-блокери, статини, както и диуретици, нитрати и АСЕ- инхибитори.

Пациентите без симптоми могат да се наблюдават до появата на такива. Пациентите с лека аортна стеноза не изискват лечение или ограничаване на активността. При умерена аортна стеноза (размер от 1,5 до 1,0 см2) се препоръчва избягването на натоварващи активности. Аортната стеноза може да прогресира за няколко години. Поради това пациентите се преглеждат редовно и периодично.
Тежката стеноза е показана за оперативно лечение независимо липсата на клинична картина или за TAVI.

 

6. TAVI

Понастоящем има нова алтернатива - TAVI за тези високорискови пациенти. TAVI е нова процедура, при която биологична клапна протеза се имплантира през катетърна система.

Въпросът е: Кои са тези пациенти и кои от тях са подходящи за TAVI?

Индикация за TAVI e:
Симптоматична високостепенна аортна стеноза и висок риск или контраиндикации за хирургично аортно клапно протезиране.

Критерии за изключване: бикуспидна аортна клапа, остър миокарден инфаркт (ОМИ), сигнификантна исхемична болест на сърцето (ИБС), тежка аортна или митрална инсуфициенция, левокамерна тромбоза, инфекциозен ендокардит, транзиторна исхемична атака или тежка бъбречна недостатъчност.

Tранскатетърната аортната клапна имплантация (TAVI-transcatheter aortic valve implantation) не е пoказанa при пациентите със съпътстващи заболявания, които ще доведат до неутрализиране на очакваните благоприятни ефекти от коригирането на аортната стеноза.

TAVI се извършва чрез достъп през феморалната артерия или върха на лява камера (трансапикален достъп), като стандартната терапия включва балонна дилатация на аортната клапа.

Революционна е технологията на самата клапа, която е проектирана, така че да се достига с катетър прецизно до мястото на увреждането. Пациенти, подходящи за такава интервенция, са най-често пациенти на възраст над 75 години, с белодробна или бъбречна патология, пациенти със сърдечна недостатъчност или с доброкачествени онкологични заболявания.

Тази неоперативна интервенция има огромни предимства за пациентите. Снижава се значително риска в сравнение с прилаганата до момента у нас отворена сърдечна операция със спиране на сърцето и включване на машина, която замества сърцето и белия дроб - екстракорпорално кръвообръщение (ЕКК).

Важна e оценката на вероятните ползи от TAVI, както и рисковете, при обсъждането на съотношението риск/полза при индивидуалния пациент. TAVI не се препоръчва при болните с очаквана продължителност на живота <1 година, дори и след успешна процедура и при тези с шанс за „преживяемост с клинична полза“ от <25% на втората година.

Основните усложнения след ТАVІ остават свързаните със съдовия достъп. Тези усложнения включват съдова дисекация, перфорация и хематом на пункционното място и са свързани със значително по-висока 30-дневна честота на масивно кървене, хемотрансфузия и бъбречна недостатъчност, налагаща диализа, както и с повишение на 30-дневната и едногодишната смъртност.

Безкръвната процедура е несравнимо по-щадяща и пациентите се връщат бързо към активен и нормален социален живот. Основният проблем за извършване на тази процедура е високата цена, която все още не се покрива от здравната каса.