Лечението със стволови клетки се използва от дълги години в онкологията и хематологията, като резултатите в голям процент от случаите са наистина значими. В съвременната медицина обаче този метод на терапия навлиза и в много други специалности. Днес кардиологията обръща погледа си към трансплантацията на стволови клетки по отношение на няколко свои заболявания и надеждите са големи.


Какво означава стволова клетка и кои нейни качества могат насочено да се използват?

Стволови са недиференцираните, начални клетки, които стоят в основата на всички други. Вследствие на въздействие от специални растежни фактори те се насочват към дадена посока на диференциация. От това следват всички тъкани и органи и техните специфични функции. Такива с мултипотентни (способни да се диференцират в различни посоки) клетки могат да се открият в костния мозък, пъпната връв, а в малки количества и в периферната кръв.
 
При специални условия стволовите клетки могат да се превръщат във всяка една друга клетка. Използването на това им качество дава наистина феномнални резултати за лечение на хронични и иначе нелечими до скоро заболявания. Извличането, обработването и инжектирането им става в кръвоносната система или дори директно в увредения орган.Как тази терапия може е полезна за болните със сърдечни заболявания?

Съвременната кардиология въвежда стволовите клетки посредством редица проучвания и експерименти от години. Много от тях дават обещаващи резултати. Заболявания като хроничната сърдечна недостатъчност, кардиомиопатията, късните усложнения след миокарден инфаркт таят надежди в това лечение. Днес се работи дори над изграждането на ново сърце от подобни клетки и то с успех.

 

Там където здравите клетки са намалили или изгубили своята нормална функция разрастват клетки на съединителната тъкан. Това е само един от начините на прогресивна загуба на нормалната сърдечна дейност. Въвеждайки извлечени от самия човек стволови клетки може да се забави или спре този процес. Има надежди в регенерирането на качествения сърдечен мускул.


Предимства на терапията със стволови клетки

Милиони хора имат наложителна необходимост от едно по-здраво сърце. Във всички случаи сърдечната трансплантация би осигурила това. Намирането на ново сърце обаче изобщо не е толкова лесно предвид малкия брой донорски ситуации. Рискът от отхвърлянето на вече присадено сърце също не е по-голям. Стволовите клетки в голяма степен отстраняват тези препятствия. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Възстановяването на качествен сърдечния мускул увеличава качеството на живот, както и неговата продължителност. Процедурата изисква време, за да даде ефект и понякога изисква многократни манипулации. Колкото по-рано в хода на болестта се започне подобно лечение толкова по-големи успехи се отчитат. Редица заболявания като дилатативната кардиомипатия и тежката застойна сърдечна недостатъчност до скоро са се смятали за нелечими. Поставянето на тези диагнози са сериозни и тежки и днес, но пред болните има надежда.


Ново сърце от стволови клетки?

В световен аспект вече има доказателства, че можем от една единствена мултипотентна клетка да направим чисто ново и здраво сърце. Първи резултати за това феноменално откритие се изнасят с възхищение по световни кардиологични форуми. Дали ще се стигне до там да може да се имплантира подобен орган в обозримото бъдеще, само времето ще покаже. Надежди има и в изграждането на отделни негови структури, които биха могли да заменят вече увредени такива. Колкото и да звучи като научна фантастика, съвременната медицина вече е достигнала подобни висини и надеждите към стволовите клетки се увеличават.