Какво представлява сцинтиграфията на черния дроб?

Сцинтиграфията на черния дроб (радиоизотопно изследване на черния дроб и хепатобилиарната система) представлява специализиран образен тест, чрез който се изследва черния дроб за идентифициране на определени заболявания, оценка на чернодробната функция и наблюдение на напредъка на лечението.

 


Черният дроб е най-големият вътрешен орган и най-голямата жлеза в тялото. Той изпълнява жизненоважни функции, които подпомагат метаболизма, храносмилането, детоксикацията и съхранението на витамини. Чернодробната сцинтиграфия предоставя на лекарите ценна информация за здравето и функцията на черния дроб. Изследването също може да помогне при диагностицирането на чернодробни заболявания и идентифицирането на необичайни образувания в органа.

 

Чернодробната сцинтиграфия също така е неинвазивен диагностичен метод, при който се използва специализирано оборудване за създаване на висококачествени изображения на черния дроб. Това позволява на специалиста внимателно да изследва органа, което помага за диагностицирането и лечението на различни чернодробни заболявания.

 

Някои експерти наричат сцинтиграфията на черния дроб – сцинтиграфия на черния дроб и далака – този термин се отнася до проверка на здравето на двата органа, тъй като черният дроб и слезката работят в тясно сътрудничество.

 

Сцинтиграфията на черния дроб представлява вид нуклеарна медицина, което означава, че при нея се използва малко количество радиоактивно вещество, наречено радиоактивен маркер (радиофармацевтик). Чернодробната тъкан абсорбира радиоактивния маркер, а далакът и костният мозък абсорбират остатъка от материала. След като чернодробната тъкан усвои радиоактивния маркер, тя излъчва гама-лъчи. Скенер може да открие това лъчение и да го използва за създаване на изображение на черния дроб.

 

Когато маркерът се натрупа в големи количества, той се показва като ярки петна, наречени „горещи точки“. Областите, които не абсорбират маркера, изглеждат по-малко ярки и са известни като „студени петна“. Лекарят може да използва това, за да оцени здравето на черния дроб, както и да го използва при диагностицирането на различни състояния.

Кога се използва сцинтиграфията на черния дроб?

Сцинтиграфията на черния дроб може да бъде назначена на пациент с необяснима болка в горната дясна част на корема или ако има травма в корема. Тъй като сканирането на черния дроб може да помогне за определяне на размера и функцията на черния дроб, специалист може да назначи сцинтиграфия, ако подозира, че даден пациент има чернодробно заболяване. Радиоизотопното изследване на черния дроб също така помага за потвърждаване на резултатите от други тестове. Лекарите могат да използват сцинтиграфията на черния дроб за диагностицирането на състояния и образувания, като:

Същи така лекарят е възможно да назначи сцинтиграфия на черния дроб, за да проследи как даден пациент реагира на лечението или как напредва чернодробното заболяване при него.

Какви видове образни изследвания на черния дроб съществуват?

Освен радиоизотопното изследване на черния дроб, има и други образни тестове или сканирания, които обикновено се използват за оценка на черния дроб, жлъчния мехур и жлъчните пътища. Те могат да включват:

 

HIDA сканиране
HIDA сканирането (хепатобилиарна сцинтиграфия или холесцинтиграфия), известно още сканиране на хепатобилиарната иминодиоцетна киселина, е вид радионуклидно сканиране, което може да помогне на лекарите да оценят черния дроб, жлъчния мехур, жлъчните пътища и тънките черва.

 

Ултразвук
Ехографията използва звукови вълни за създаване на образ на черния дроб. Ехографията на коремни органи е полезен инструмент за откриване на структурни аномалии, засягащи черния дроб. Може да помогне за откриване на запушвания, както и да даде насоки за биопсия.

 

Компютърна томография (КТ)
КТ сканирането използва радиация за създаването на изображения на черния дроб и неговите кръвоносни съдове. Компютърната томография може да открие тумори и абсцеси, както и определени заболявания, които засягат целия черен дроб, като чернодробна стеатоза (мастно чернодробно заболяване).

 

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
Специалистите използват ЯМР за откриване на нарушения като хепатит и чернодробна стеатоза и други проблеми, които засягат черния дроб. Както при компютърната томография, ЯМР също се назначава за откриване на тумори.

 

Ултразвукова еластография
Ултразвуковата еластография използва звукови вълни от ултразвукова сонда за измерване на скованост или фиброза на чернодробната тъкан.

 

Магнитно-резонансна еластография
Магнитно-резонансната еластография е техника, която съчетава ЯМР и ултразвукова технология. Магнитно-резонансната еластография използва радиовълни и мощни магнити, за да създаде изображения на черния дроб и други структури.

 

Соноеластография в реално време
Соноеластографията в реално време е друг образен тест, който оценява фиброзата на черния дроб. Тя се различава от другите ултразвукови еластографии, тъй като не дава числена оценка на сковаността на черния дроб.

 

Акустична радиационно-силова импулсна еластография
Акустичната радиационно-силова импулсна еластография използва краткотрайни звукови импулси, за да получи информация за структурата и твърдостта на чернодробната тъкан.

 

Референции:
1. Johns Hopkins Medicine. Liver Scan
2. National Cancer Institute (NCI). Liver-spleen scan
3. University of Rochester Medical Center (URMC). Liver Scan
4. Medical News Today. What to know about liver scans