Paramyxoviridae е семейство от вируси от рода Mononegavirales. Семейство Paramyxoviridae включва подсемейства: Paramyxovinae (включващо Paramyxovirus, Rubulavirus, Morbillivirus) и Pneumovirinae.


Гръбначните животни служат като естествени гостоприемници; няма данни растенията да служат като вектори (организми, които сами по себе си не причинява болест, но разпространяват зараза).

 


Известни са 49 вида в това семейство, разделени между 7 рода. Заболяванията, свързани с това вирусно семейство включват морбили, паротит и инфекции на дихателните пътища.


Всички парамиксовируси представляват вирусни частици с външна обвивка и големина с диаметър от 150 до 300 nm. Парамиксовирусите са РНК вируси. Ядрото на нуклеокапсида е съставено от геномна РНК, нуклеокапсидни протеини, фосфопротеини и полимеразни протеини. Матричните протеини вътре в обвивката стабилизират вирусната структура.


Парамиксовирусите се размножават в цитоплазмата на клетката-гостоприемник. Вирионите (извънклетъчната форма на вируса, която не е активна, а се превръща в активна едва след като попадне в клетката, която заразява) се прикрепват чрез специален HN протеин към клетъчните гликолипидни рецептори. След това F протеинът подпомага сливането на вирусната обвивка с клетъчната мембрана. Освободеният нуклеокапсид остава интактен. Протеините - N, P и L служат за транскрипцията (презаписване на информацията в нуклеиновата киселина) на вирусния геном.


Липидите във вирусната обвивка са получени от плазмената мембрана на клетката-гостоприемник.


Парамиксовирусите са устойчиви спрямо факторите на външната среда.


Редица важни човешки заболявания са причинени от парамиксовируси, включително заушка, морбили и др.