При установяване на стеснение или запушване на някой сърдечен (коронарен) съд следва доуточняване кои съдове са засегнати и в каква степен големи са те. При гранични стенози е необходимо да се прецени дали има нужда от поставяне на стент и какъв да бъде той. В съображение влизат няколко теста и изследвани, използвани вече рутинно в болничната и амбулаторна практика. Идеята е да се оцени дали има сърдечно страдание в следствие на запушването.


Кога се пристъпва към стрес - тестване на сърцето?

  • При съмнение за исхемична болест на сърцето и наличие на някакви трудности за извършване на активна работна проба;
  • При доказана ангина и оценка на прогнозата;
  • За сравнение на резултат от реваскуларизация след вече провеждана стресехокардиография;
  • След преживян миокарден инфаркт за доказване на последствия;
  • При клапни пороци за оценяване дейността на клапите;
  • За предоперативна оценка  на сърдечния риск;
  • При хронични сърдечни заболявания (кардиомиопатия, сърдечно ангажиране при системни заболявания и др) за измерване на контрактилитета при натоварване и много други.

 


Стрес ехокардиографията - един от достъпните и високоинформативни тестовете за оценка на коронарните съдове. Какво представлява пасивната форма?

 

В основата си това е ехокардиографски запис на сърдечната дейност. Болният е в легнало положение на специална кушетка и в поза, удобна за оглед на сърцето посредством трансдюсер. След оценка на неговата дейност в покой се осъществява венозно инжектиране на медикамент, който фармакологично усилва сърдечната дейност. Следва запис при постепенно покачващи се дози, след достигане на някакви оплаквания, както и при обратното възстановяване на сърцето.

 

Успоредно с всичко това се проследяват жизнени показатели - артериално налягане, пулс, електрокардиография. Целта е контролирано достигане на гранична за сърцето дейност, при която може да се прояви коронарен недостиг без, разбира се, пациентът да се подлага на риск. При най-малки индикации за странично действие на медикамента, нетърпими оплаквания от болния или критична исхемия изследването се прекратява. Кабинетите за стресехокардиография са оборудвани с нужните медикаменти и апарати за спешна медицинска помощ, ако това се наложи.


Кое прави изследването толкова ценно?

Тестът е удобен при всички онези, които по една или друга причина не могат да извършат активна проба на колело или пътечка. Това са възрастни и трудно подживни хора. Такива са още болните с ортопедични или неврологични усложнения, които не могат да стоят дълго време изправени. Легналото положение и липсата на напрежение от страна на пациента в голяма степен му дава спокойствие и прави изследването много точно.


Кога е противопоказано да се пристъпва към стрес тестове на сърцето?

Те не би било хубаво да се провеждат, ако има нестабилитет на сърдената дейност. Артериална хипотония или неовладяема хипертония, тежка доказана исхемия, значими ритъмни нарушения и много други биха могли да се проявят с рисково влошаване на фона на теста. Острият миокарден инфаркт до седмица след възникването също представлява рисков фактор. Оценката се прави индивидуално, като нерядко в съображение влиза преценката на лекаря.

 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Интерпретацията на резултатите става по три начина. Първият е субективното усещане на самия пациент и неговите оплаквания по време на теста. Съпоставят се със сърдечната дейност по време и сила. Второ е оценката от извършващия специалист и сравняването на ехокардиографския образ с този в покой. Възможно е да се извърши заключение на резултатите и по апаратен път, със специални допълнителни функции, вградени за целта. Стресехокардиографията е с висока информативна стойност и играе голяма роля в клиничната практика.