Извършван с медицински цели, стрес тестът или сърдечносъдовият тест с натоварване е изследване, което служи за измерване на сърдечносъдовия капацитет на човек, страдащ от гръдна болка или налични други симптоми, говорещи за заболяване.


Самото изследване представлява проследяване на електрокардиограма на човека по време на физическо усилие с нарастващ интензитет, за да се оцени реакцията на сърцето му в такава ситуация.


Защо се предписва електрокардиограма при усилие?


Назначавайки стрес тест, кардиологът цели да анализира влиянието на физическото усилие върху функционирането на сърцето и да отдиференцира някои заболявания на сърцето:

 

  • Стеснение на коронарните артерии от холестеролови плаки, което прави недостатъчно количеството кислород, постъпващо през тях към сърдечния мускул и предизвиква гръдна болка при усилие (стенокардна криза);
  • Нарушения в сърдечния ритъм – той може да бъде прекалено бърз (тахикардия), прекалено бавен (брадикардия) или да не е ритмичен (аритмия). Възможно е и нормална при покой сърдечна честота да не отговаря с адекватно покачване при физическо усилие.


Стрес-тестът често се изисква от кардиолога още, за да:

 

  • Потърси причина за необяснима гръдна болка при подозрение за стенокардна болест. В тези случаи тестът с усилие позволява да се оцени поносимостта на сърцето към физическо натоварване;
  • Проследява пациенти с известно сърдечно заболяване (например артериална хипертония, коронарна болест, смущения на ритъма, сърдечна недостатъчност и други);
  • Извърши оценка на ефикасността от прилагано лечение на пациента;
  • Се оцени сърдечния капацитет на спорт при хора над 40-годишна възраст.


За кого ще е полезен стрес тестът?

Както вече стана ясно, ЕКГ тестът при усилие намира приложение, когато се подозира болест на сърцето. Съществуват много други случаи, в които той е профилактична мярка. Спортистите в добро здраве, при които стандартните профилактични прегледи не отбелязват някакви отклонения, няма нужда да се подлагат на допълнителни изследвания. За сметка на това, тези, при които има белези за отклонения от нормата (палпитации, сърдечен шум при аускултация, гръдни болки и други) или при тези, у които има налице един или повече рискови фактори за сърдечносъдови заболявания (семейна история за такива болести, висок холестерол, артериална хипертония и тютюнопушене, диабет и други) е уместно да се подложат на стрес-тест, преди да продължат със спортната активност.


След преминаване на определена възраст (около 35 години за мъжете и 40 – за жените) хората със заседнал начин на живот, решили да започнат спортна активност след дълъг период на липса на такава, имат интерес да се подложат на стрес-тест. Това ще им покаже дали сърцето им е способно да се подложи на физическите усилия, които са планирали или е необходимо да започнат с по-плавен „увод“ спортуването. 


След 60-годишна възраст стрес тестът е силно препоръчителен на всички активно спортуващи хора, които наблюдават необичаен или необясним спад във възможностите си.


Как протича изследването?

Стрес-ЕКГ изследването се извършва в болнично заведение в присъствието на кардиолог и асистент (най-често медицинска сестра).


Преди изследването. Препоръчително е да не го извършвате на гладно, но трябва да се избягват и тежките ястия поне два часа преди процедурата. Избягвайте още и тютюнопушенето един-два часа преди това (информирайте лекаря, ако сте пушач). Изберете удобно за целта облекло.


След като с разпит и преглед лекарят е изключил всички противопоказания за провеждане на изследването (нестабилна ангина, скорошен инфаркт на миокарда, неконтролирана сърдечна недостатъчност и други), той ще информира пациента за етапите и ще поиска подпис за информирано съгласие – задължителен елемент при всяко изследване в наши дни. След това на гърдите на пациента ще се поставят електроди, с които да се записва електрическата активност на сърцето под формата на електро-кардиограма, както и по това време се следи и кръвното налягане. Преди началото ще бъде направен ЕКГ запис при покой – пациентът легнал на кушетка.


По време на изследването. Тестът продължава между 10 и 30 минути. Може да се реализира с помощта на велоергометър или пътечка за бягане. Физическото изпитание започва с бавен ритъм, след което скоростта на пътечката или съответно съпротивлението на педалите прогресивно се увеличава, за да се повиши и усилието и ритъма на сърцето. Интензитетът се повишава до максимума на възможностите на пациента. Изследването завършва, когато се възстанови нормалният сърдечен ритъм след прекратяване на усилието.


Опасно ли е изследването?

Рисковете, свързани с процедурата са минимални, освен това то се извършва в присъствието на квалифициран персонал, разполагащ с всички необходими мерки за оказване на помощ на пациента, ако това е необходимо.


Във всеки един момент кардиологът може да прекъсне теста, ако забележи наличие на аномалия в ЕКГ записа или кръвното налягане. Пациентът също така е длъжен да уведоми лекаря при поява на неприятно усещане – болка, слабост, задъхване и други. Като се имат предвид тези предпазни мерки, рисковете са наистина минимални.


Резултатите от изследването могат доведат до предписването на терапия или до назначаването на допълнителни изследвания.