Стрес-язвите са единични или множестевени дефекти по стомашната лигавица, които могат да бъдат усложнени от кървене от горния коремен етаж в следствие на продължителен работен стрес или продължителен стрес върху организма при хронични и дългогодишни заболявания. Пептичните язви се срещат най-често в антрума на стомаха и дванадесетопръстника, докато стрес язвите се срещат предимно в основата на стомаха и могат да бъдат локализирани навсякъде в стомаха, както и в началните отдели на дванадесетопръстника.


Характерно за пациентите със стрес-язви е по-продължителния лечебен болничен престой. За разлика от пациентите с нормални пептични язви, стрес-язвите се съпровождат със значително висок процент на смъртност, поради риск от кървене и перфорация. Този тип язви се причиняват най-често от хроничен работен стрес, алкохол и пикантни храни.


1. Какви са рисковите фактори?


Рисковите фактори определящи появата на стрес-язви са много и най-различни.
Много често стрес-язвите се срещат при хронично болни пациенти с дихателна недостатъчност, сепсис, сърдечна недостатъчност, чернодробна енцефалопатия, жълтеница, бъбречна недостатъчност, инфаркт, хипертонична болест, анамнеза за гастроинтестинални заболявания и при продължително лечение с кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства, хепарин или варфарин.


2. Как се поставя диагнозата?

Стрес-язвите се подозират, когато има необяснено кървене от горния коремен етаж, особено във възрастни пациенти в интензивен сектор за дълготрайно лечение с придружаващи сърдечни или белодробни заболявания, или при пациенти, които са продължително време на асистирана белодробна вентилация.


Най-добрата техника за доказване наличието на стрес-язва остава фиброгастроезофагоскопията. С нейна помощ се оглежда лигавицата на горния коремен етаж за новообразувани дефекти по мукозата.


Много често стрес-язвите се наричат ерозии поради засягането на лигавичния слой от стомашната кухина. В последствие, при развиване на язвата и нарастване на размерите й, тя може да достигне до субмукозното ниво и при ендоскопско уточняване да се забележат специфични хематоми по стената на стомаха.


Лезиите на стрес-язвата може да бъдат множествени повърхностни мукозни ерозии подобни на тези при ерозивния гастродуоденит. Също така трябва да се подозира наличието на язва на Кърлинг, която по вид е остра голяма язва на дванадесетопръстника.


Патогенетичните механизми за формиране на стрес-язва са същите като при ерозивен гастрит. Засега не е изяснена напълно патогенезата на заболяването, но се смята, че най-вероятно е свързана с редукция в мукозното кръвоснабдяване по стомашната лигавица или с понижена защитна бариера на мукозата, което позволява на стомашно-киселия сок да повлиява негативно върху структурата на лигавицата на стомаха.

 

NEWS_MORE_BOX

3. Профилактика при стрес-язви

Превенцията от това заболяване е много по-добра отколкото опитите да се проведе някакво лечение. Най-важно е да се овладее производството на солна киселина, която прави стомашния сок с много ниско рН, тоест голяма киселинност. Това е една от водещите причини за поява на стрес-язви, както и за усложненията им – перфорация, перитонит и при недобра навременна диагностика – летален изход. Като основна причина за развиване на язвите се смята високата активност на надбъбречната жлеза, която произвежда така наречените стрес хормони – адреналин и норадреналин. Рязкото повишаване на киселинно-пептичния фактор в стомаха води до разпад на лимфатичната тъкан и до поява на разранявания по лигавицата и микрохематоми.


4. Терапия при стрес-язви

Профилактичните медикаменти включват антиацидни препарати, Н2-рецепторни блокери, сукралфат, инхибитори на протонната помпа, простагландинови аналози и правилно хранене.


Инхибиторите на протонната помпа са много известно и намират широко приложение. Проведени са редица експерименти, в които пациенти със стрес-язви се поставят на назогастрично хранене посредство сонда, през която се подават и инхибитори на протонната помпа. Най-честият изборен препарат е омепразол. На българския фармацевтичен пазар той се среща под много търговски наименования. Ефектите за превенция на кървене и разширяване на стомашната язва са доказани.