Проучване в Шотландия казва, че 1 на всеки десет деца астматици, взимащи кортикостероиди заради заболяването, приемат тези медикаменти и по друг повод - например треска.
Страничните ефекти от кумулиращите дози кортикостероиди са много, а у тези деца появата им е с по-голям риск. Специалистите смятат, че общопрактикуващите лекари и фармацевтите трябва да се по-внимателни към тази терапия. Наблюдения от Великобритания посочват, че децата с астма получават освен инхалаторните стероиди, допълнително и такива за назално приложение. Това може да се окаже прекалено висока доза за едно дете.
Няма сведения за токсично въздействие на медикаментите при дълготрайната им употреба във високи дози. Те обаче могат да се отразят на растежа на децата. Разбира се ролята им в лечението на бронхиалната астма е изключително и е спасило много животи. Терапията обаче трябва да се контролира, да не се допуска кумулиране във висока степен, да се следят страничните ефекти.