Като аортна стеноза се определя състояние, при което площта на отвора на аортната клапа е под 2 см2. В зависимост от нейната давност и степен на стеснение тя може да протича дълги години безсимптомно, да причинява характерни оплаквания или дори да доведе до тотална /двустранна/ сърдечна недостатъчност.

 
Аортната стеноза се разделя на три степени, според площта на отвора на клапата:


-    Лекостепенна – отвор над 1 см2
-    Умерена – отвор между 1 и 0,75 см2
-    Тежка – отвор под 0,75 см2Протичане и симптоми


Аортната стеноза се развива продължително време без да дава симптоматика – понякога до 20 и повече години и рядко е налице симптоматична стеноза под 40-годишна възраст.


При разгърната симптоматика има три класически симптома – синкоп, стенокардия и белези на левокамерна сърдечна недостатъчност.


Левокамерната диастолна дисфункция обикновено е източник на началните прояви на сърдечна недостатъчност на тези пациенти. Нейните симптоми се изразяват в задух и лесна умора при физически усилия, ортопнея /задух в легнало положение/, пристъпен задух през нощта и отоци. С прогресия на заболяването започва да страда и систолната функция на лявата камера със засилване на тези симптоми. Когато се стигне до тотална сърдечна недостатъчност, се добавят и хепатомегалия и застой в малкия и големия кръг на кръвообръщението.


Синкоп /припадък/. Той може да настъпи както при физически усилия, така и в условия на покой. Аортната стеноза би могла да допринесе по няколко различни механизма за възникването му. От една страна тя води до нисък сърдечен дебит, който е недостатъчен по време на физическо усилие. Допълнително в стената на лява камера са разположени барорецептори /отчитащи налягането/, които при увреждането си допринасят за рефлекторна периферна вазодилатация, водеща до падане на кръвното налягане/.


Нарушената функция на барорецепторите може да бъде свързана и с проводни нарушения като предсърдна тахикардия, предсърдно мъждене, камерна тахикардия, камерно мъждене, както и преходен сърдечен блок. До 10 и 15% от пациентите с тежкостепенна аортна стеноза настъпва внезапна сърдечна смърт в резултат на описания механизъм. Този трагичен изход е възможно да бъде и първата проява при 3 до 5% от случаите на стенозата.


Стенокардия. Нарича се още исхемична болест на сърцето и най-просто означава, че миокардът страда от недостиг на кислород. Състоянието може да бъде както следствие от аортната стеноза, така и независимо от нея, успоредно развиващо се заболяване.


Лявата камера се налага да се съкращава по-силно, за да преодолее повишеното съпротивление от стеснения отвор на аортната клапа и да запази достатъчен минутен обем. Компенсаторен механизъм през безсимптомната фаза на заболяването е хипертрофия – задебеляване – на миокарда, което му позволява временно да обезпечи функцията, независимо от появилото се препятствие. Наличният коронарен кръвоток обаче не е съобрзен с нарастналите нужди на хипертрофиралия миокард, което довежда до неговия глад за кислород – именно исхемия. В тези случаи при пациентите не се отркиват стеснения на коронарните артерии, както е в болшинството от случаите със стенокадия.


При тежка левокамерна хипертрофия една от проявите на стенокардията може да бъде инфрактът, при който ще липсват данни за значими коронарни промени.


Достатъчно често при по-възрастните пациенти, особено над 60 г., при които се откриват рисковите фактори за атеросклероза и при които аортната стеноза е от дегенеративен тип, е налице комбинация от двете заболявания.


Диагноза


В нейна помощ влизат оплакванията на пациента, прегледа, ЕКГ и рентгенографията. Висока информативна стойност носи ехографското изследване на сърцето, с което се визуализират налични дефекти в морфологията на аортната клапа, както и площта на нейния отвор. Доплер-ехографията разкрива хемодинамичните особености и изчислява градиента в налягането на лява камера и аорта.


Лечение


То може да бъде медикаментозно и оперативно – с подмяна на клапата или пък валвулопластика (пластика на увредената клапа).


При пациентите с лекостепенна аротна стеноза се препоръчва да се избягват физическия труд и силовите спортове.