Болката и отокът в ставите са симптоми, които покриват клиничната картина на широк спектър от ревматологични заболявания и не само. Така например болетта на Крон, която засяга стомашно-чревния тракт може също да протича със ставно засягане, без да е налице или със слабо изразени симптоми от страна на червата.


Независимо от това има и немалък брой специфики, които могат да бъдат от помощ на клинициста при поставяне на диагнозата.


Подаграта е метаболитно нарушение, при което пикочна киселина или урати се натрупват в кръвта и тъканите. Тофите са колекции от уратни кристали в меките тъкани, които обикновено се развиват при пациенти с дългогодишен, лошо контролиран и/или нелекуван подагрозен артрит.Хроничната подагра води до болки в ставите, подуване и загуба на обхвата на движение. При възрастни пациенти, със съпътстващи заболявания – например бъбречна недостатъчност или захарен диабет, се повишава рискът от развитието на подагра, поради понижена екскреция на пикочна киселина.


Остеоартритът е хронично, дегенеративно заболяване, което може да засяга ставите на ръката - моно- или полиартикуларно (една или няколко стави). Проявите включват скованост, крепитации (пукане) и болезненост по ставата. Костно разрастване, възли на Хеберден (костни възловидни разраствания в областта на дисталните интерфалангеални стави на ръцете), възли на Буше се характерни прояви. Рентгенографията показва стесняване на ставната цепка, промени в структурата на хрущяла и и остеофити (често наричани шипове).


Псориатичният артрит е хроничен възпалителен артрит, който се развива при до 5% от пациентите с псориазис. Той се характеризира с дистално интерфалангеално ставно – крайните стави на ръката, по пръстите. Освен това може да бъде налице още дактилит - подуване на пръстите както на ръцете, така и на краката. Независимо от ставните прояви, най-честите симптоми, свързани с псориазиса остават засягането на кожата и до определен процент ноктите.


Изключително редки са случаите, при които като първа проява на псориазиса се развиват ставните оплаквания. Тези пациенти често минават през немалък брой ревматолози и ортопеди, преди да се проявят и кожните промени, които да доведат до поставяне на диагнозата.


Ревматоидният артрит е хронично системно възпалително заболяване със симетричен полиартрит (синовит). Проксималните малки стави на ръцете и краката често са засегнати. Възможно е да е налице извънставно засягане на кожата, сърцето, белите дробове и очите. Въпреки че ревматоидните възли понякога се бъркат с тофи, пациенти с ревматоиден артрит имат характерни лабораторни резултати - положителни за ревматоиден фактор и анти - ССР (антитела срещу цикличен цитрулиниран пептид).


Септичният артрит е остра ставна инфекция, проявяваща се с болка, зачервяване и подуване на ставите. Той може да засегне всяка става и обикновено се дължи на Staphylococcus aureus инфекция. Пациентите често имат и повишаване на телесната температура. Рентгенографията показва подуване без костно засягане.