Не само мъжете се пристрастяват към алкохола. Напротив - забелязва се увеличение на зависимостта към него сред жените. Епидемиолози от Медицинксия Университет във Вашингтон се позовават на две проучвания, проведени през 1991 и 2001 година сред 30-40 годишни участнички. Въз основа на резултатите, експерти установяват тенденция към зачестяване на алкохолната зависимост.

Сред мъжкия пол, добавя Ричард Груцка, автор на проучванията, не се забелязват подобни промени. Данните са доказателство за намаляваща разлика между половете по отношение алкохолната зависимост.

Според специалисти една от причините може би е фактът, че консумацията на алкохол сред жените става все по-приемлива сред обществото. Наред с този фактор, през години се е променила културата и традициите на хората, добавя Груцка.Програми, насочени специално за помощ на нежния пол, биха могли да променят статистическите данни.