Палиативните грижи са изключително важна част от лечението на пациентите с тежки заболявания и такива с ясен фатален край, които предизвикват появата на много и различни симптоми.

 

Най-често пациентите, при които се осъществават този вид грижи, са тези с онкологични заболявания.


 

Според Американската асоциация за клинична онкология комбинацията от стандартно прилаганото лечение и палиативни грижи трябва да бъде прилагана от ранен етап в хода на терапия.

 

При авансирал тумор приложението на палиативни грижи трябва да започне възможно най-бързо.

 

Експертите препоръчват на новодиагностицирани пациенти с напреднало онкологично заболяване да потърсят палиативни грижи в рамките на 8 седмици след поставянето на диагнозата.

 

Освен това стационарните и амбулаторни пациенти, при които се наблюдава напреднал онкологичен процес, трябва да получават специални услуги, в полза на палиативните грижи, в началните етапи на заболяването, прилагано едновременно с основното лечение.

 

Според Американската асоциация за клинична онкология основните компоненти на палиативните грижи могат да включват:

 

1. Изграждане на връзка и взаимоотношения между пациентите и семействата, които се грижат за тях.

 

2. Оптимален контрол на наблюдаваните симптоми, дистрес и функционално състояние. Те най-често могат да бъдат болка, диспнея, умора, нарушение на съня, настроение, гадене, запек и други.

 

3. Много важно за адекватно прилагане на палиативни грижи е максималното разбиране и информираност относно наблюдаваното заболяване, както и неговата прогноза

 

4. Целите на лечението трябва да бъдат изяснени от самото начало от специалиста на болния и неговите близки, както и да бъдат уточнени техните очаквания.

 

5. Емоционалната подкрепа, която е необходима на пациентите за справяне със ситуацита, също е от голямо значение. Тя може да бъде различна, например предоставяне на терапия за поддържане на човешкото достойнство на пациента.

 

6. Помощта при вземане на медицински решения също е част от компонентите, изграждащи добрата палиативна грижа. Важно е тя да обективна и да не налага чуждо мнение. Пациентът трябва сам да взима решения относно своето здраве, освен ако няма медицинска причина, която да нарушава тази негова възможност и способност.

 

7. Комуникацията и кординацията на различни специалисти и хора, занимаващи се с палиативни грижи, също е от голямо значение за получаване на възможно най-добрите резултати.

 

8. Пренасочване на пациентите към различни здравни специалисти при необходимост е друг компонент, който е от значение за палиативните грижи.

 

Референции:

Palliative Cancer Care Guidelines: Palliative Care Standards, Cancer Pain, Dyspnea (medscape.com)