Захарният диабет тип 2 придобива все по-голяма социална значимост. Известно е, че лошият контрол над кръвната захар, липидите и високото кръвно налягане са фактори, сериозно увреждащи съдовете в целия организъм, нанасящи трайни поражения върху редица органи и влошаващи качеството на живота.Този вид захарен диабет се различава съществено от тип 1. Последният е с автоимунна генеза, с изява предимно в детско-юношеска възраст, с остро начало и налага активно лечение с оглед предотвратяване на острите усложнения, а хроничните такива се наблюдават след известна давност на болестта. Захарен диабет тип 2 започва бавно, подмолно, в по-напреднала възраст, и за разлика от предходния, диагностицирането му често става случайно, по друг повод. Тук поради голямата, но незабележима давност на неблагоприятния гликемичен контрол, наличието на дислипидемия, хипертония и тютюнопушене, хроничните усложнения се появяват скоро след установяването на болестта, ако не и при самото откриване.Предиабетът е състояние на повишаване на кръвната захар на гладно или след хранене до стойности над нормалните, но под стойностите, характерни за диабета. Той е световен проблем, корелиращ с честотата на затлъстяването, чувствително повишена през последните десетилетия.
 Как се установява наличието на предиабет?


Нормалната кръвна захар на гладно е под 6,1ммол/л. При стойности между 6,1 и 6,9 ммол/л, говорим за нарушена кръвна захар на гладно. Диагностично обременяване с глюкоза се извършва с 75г. глюкоза, при което на втория час нормално кръвната захар не надвишава 7,8 ммол/л. При стойности над тази, до 11ммол/л се наблюдава нарушен въглехидратен толеранс. Тези две състояния се означават като предиабет.
 


Какви са причините за развитието на предиабет?


Инсулинът заема ключова роля в обмяната на въглехидратите. След усвояването им през чревния тракт, той се секретира от панкреаса в отговор на повишението на нивото на глюкозата в кръвта и съдейства за усвояването и от три вида основни клетки в организма – тези на напречно-набраздената мускулна тъкан, мастната тъкан и фибробластите от съединителната тъкан. При предиабета и захарен диабет тип 2 се наблюдава развитие на резистентност към действието на инсулина. Кръвната захар остава висока, а се повишава и нивото на самия инсулин в кръвта. Отношение към развитието на тези промени имат начина на хранене, затлъстяването и двигателната активност, но разбира се, и генетичния фонд.
 


Какви са рисковите фактори за развитие на предиабетно състояние?


Те са познатите ни рискови фактори за захарен диабет тип 2:

 • Наднормено тегло или затлъстяване – ИТМ >25 - 30. Особено рисков е абдоминалният тип затлъстяване с обиколка на талията над 80см при жените и 94см при мъжете.
 •  Обездвижване - двигателната активност подобрява усвояването на глюкозата и подобрява инсулиновото действие.
 •  Възраст >45г. С напредването на възрастта се променя метаболизма, променя се съотношението между мускулна и мастна тъкан, повишават се килограмите, намалява се двигателната активност.
 •  Фамилна обремененост със захарен диабет тип 2.
 •  Етническа принадлежност – афроамериканци, латиноамериканци, аборигени, азиатци.
 •  Данни за гестационен диабет или анамнеза за раждане на плод с тегло над 4кг.
 •  Данни за синдром на поликистозни яйчници.Много често предиабетното състояние корелира с промени в липидния статус, особено с понижение на HDL-холестерола и повишение на триглицеридите, както и с артериална хипертония. Тези особености, заедно с промените в теглото оформят картината на метаболитния синдром.
 


Кой трябва да бъде изследван?

 •  Лица над 45 годишна възраст с наднормено тегло или затлъстяване.
 • Лица над 45-годишна възраст с нормално тегло, но с фамилна обремененост за захарен диабет тип 2, с анамнеза за гестационен диабет , с данни за дислипидемия или артериална хипертония.
 • Лица под 45 годишна възраст, които са с наднормено тегло или затлъстяване с фамилна обремененост, с установени артериална хипертония и/или дислипидемия, с анамнеза за гестационен диабет.
 • Лица с рискова етническа принадлежност.
   


Защо е важно своевременното установяване на предиабета?


Той е предшественик на захарния диабет, а настъпването на последния е свързано с множество съдово-нервни усложнения. Нарушената гликемия на гладно и нарушения въглехидратен толеранс са обратими състояния и предприемането на необходимите мерки на този етап може да предотврати или поне отложи във времето опасността от захарния диабет. Още при предиабет се установява 1,5% по-висок сърдечно-съдов риск отколкото при лица с нормален гликемичен статус. Има данни, че дори и на това ниво се откриват съдови и нервни усложнения, макар и с по-ниска честота. Въпреки, че лицата с предиабет са предразположени към формирането на диабет, не всеки от тях развива такъв. Наблюденията сочат, че между 29 и 55% от случаите преминават в диабет в рамките на 3 години. Други проучвания съобщават за 43 до 68% по-дълъг период от време.
 


Как се лекува предиабета?


Според голямо клинично проучване, Diabetes Prevention Program (DPP), стопяването на всеки килограм води до намаляване на риска от диабет с 16%. Програмата поставя за цел понижение на теглото със 7% чрез активна физическа дейност (150 минути на седмица) и бедна на мазнини диета. Американската диабетна асоциация препоръчва понижение телесната маса с 5-10%, 30 минути умерена до интензивна двигателна активност и прекратяване на тютютнопушенето.
 


При липсата на ефект от корекцията на режима на хранене и движение се налага използването на медикаменти като метформина, подобряващ инсулиновото действие и усвояването на глюкозата, по-рядко акарбозата, потискаща усвояването на простите въглехидрати, с цел оптимизиране на метаболитния статус. За приложението на други групи препарати, употребявани при втори тип захарен диабет, ендокринолозите са все още резервирани.
 


Във връзка с високия сърдечно-съдов риск, който крие диабета, и размерите на заболеваемостта от последния, е целесъобразно заболяването, предшестващите го състояния и рисковите фактори да бъдат активно търсени и овладявани.