Сърдечносъдовите заболявания са сред най-често срещаните причини за страдание и водят до смъртта на 30% от хората в световен мащаб. Вродените заболявания, хипертонията, инфарктът са все по-разпространени и ние посвещаваме напълно сърдечната ни грижа за сърдечното здраве на нашите пациенти.
 
Департамент сърдечна и гръдна хирургия при Анадолу Медицински Център разполага с най-новите диагностични и хирургични технологии и прилага най-съвременните методи за лечение на сърдечносъдови и белодробни заболявания. Екипите от специалисти предлагат здравно обслужване на пациенти от всички възрастови групи и са ангажирани с подобряване живота на пациентите както с диагностика и лечение, така и с проследяване през възстановителния им период. 
 
Отделението по детска кардиология осигурява лечение и рехабилитация на новородени, деца и юноши с вроден или придобит сърдечен порок. Програмата по детска кардиология се подкрепя и от активна програма по детска сърдечна хирургия. Екипът от кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, неонатолози, специалисти в реанимацията и интензивните грижи вярва, че от значение за успешното лечение е последователността в цялостната грижа за пациентите – ключ към постигане на дългосрочни положителни резултати.
 
В отделението по сърдечна хирургия екипът от световно известни хирурзи изготвя индивидуални протоколи за лечение на пациентите. Освен с дългогодишен опит в класическите процедури и операции, отделението е специализирано и в лечение на хипертрофична кардиомиопатия, белодробен тромбоемболизъм и заболявания на аортата. 
 
 
 
 
В отделението по електрофизиология се осъществяват модерни процедури за диагностика и лечение на нарушенията в сърдечния ритъм и електропроводимостта на сърцето. С модерно оборудваните ни лаборатории, нашите интервенционни кардиолози имат възможността на практика да приложат знанията и уменията си. Изборът на подходящо, с оглед на успешно, безопасно и дълготрайно лечение при сърдечно заболяване, допринася за популярността на нашата програма на национално и международно ниво.
 
От 2012 г. към Анадолу Медицински Център функционира отделение по онкологична кардиология. Сътрудничеството между кардиология и онкология е от жизнено важно значение за гарантиране, както на успешното и надеждно лечение, така и на продължителността и качеството на живот на пациента. Мултидисциплинарният екип работи в посока намаляване риска при хирургията на рак, ограничаване на сърдечните увреждания като страничен ефект на химиотерапията, намаляване въздействието върху сърцето на лъчетерапията, прилагана в областта на гръдния кош. 
NEWS_MORE_BOX
 
Отделението по гръдна хирургия лекува успешно специфични гръдни и белодробни заболявания. Тук широко приложение намира роботизираната хирургия – чрез триизмерните изображения значително се увеличават възможностите на хирурзите да оперират и труднодостъпни анатомични структури. Предимствата са както за специалиста, така и за пациента - намаляване на болката, дните на хоспитализация и срока на рехабилитация, както и по-малко козметични дефекти, в сравнение с традиционната хирургия.
 
Стремим се да предложим съвременни и персонализирани диагностика и терапия като непрекъснато усъвършенстваме знанията и уменията си. Лекуваме не само с опита си, но и със сърцето си - отнасяме към всеки човек, независимо от възраст, пол и социален статус със състрадание, доброта и уважение.
 
Повече за нас можете да научите на www.anadolumedicalcenter.bg