Добре известно е, че функцията на сърдечносъдовата система може да се изследва по много и разнообразни начини, като всеки един от утвърдилите се има своята неизменна роля в цялостното изграждане една вярна диагноза и контролирането на болестта. Лабораторното изследване на кръвта е „дясната ръка“ на всеки лекар, като при сърдечните болести информативната му стойност е голяма. Има значение, както при спешните, така и при хроничните болести.
 

Кои кръвни показатели говорят за остра сърдечна увреда?

Спешните състояния в кардиологията се оглавяват от миокардия инфаркт и тежките исхемични пристъпи. Първите маркери, които могат да се открият позитивни в кръвта тогава, са креатинкиназата и нейната МВ-фракцията (CK-MB). Тропонинът (сърдечните тропонини са TnT и TnI) също трябва обезателно да се изследва в най-бърз порядък при спешност. Тропонините имат висока специфичност и са най-сигурен показател за сърдечна мускулна увреда. Не по-малко е значението на миоглобина и ЛДХ (лактат дехидрогеназа).
 
Високосензитивен тест за тропонин Т е показателно завишен не само при инфаркт на миокарда, но и при по-дискретни сърдечни нарушения (исхемия, възпаление на сърцето, аритмия). Редица други състояния от спешен порядък (белодробна тромбоемболия, сърдечна тампонада и т.н.) също се проявяват с увреда на сърдения мускул и част от показателите се позитивират в различна степен. Интерпретацията на резултатите се прави от лекар спрямо много други фактори.

 

Хронична сърдечна увреда - с кои маркери можем да я познаем?


Първо място заема изследването на липидите в кръвта. Тук важен е не само общият холестерол и триглицеридите. Холестеролът в важен да се познава във всички негови фракции (LDL “лош“, HDL „добър“, VLDL и т.н.). Всички те имат прогностична стойност за риска от атеросклероза и тромбообразуване. Липопротеин (А) е тип LDL, чиито нива са генетично предопределени. Изследването им може евентуално да покаже риска от бъдещ сърдечен инцидент. Сходен предиктивен фактор са още стойностите на хомоцистеин в кръвта. С-реактивен протеин (или по-скоро високосензитивният маркер hs CRP), говорейки за нивата на възпаление на съдовата стена, бива прогностичен маркер, както за риска от сърдечна увреда, така и за степента на възстановяване от такава и прогнозата за болния.
 
Изследването на кръвната захар, пълна кръвна картина, кръвни газове (кислород, въглероден диоксид, pH в артериална кръв) може да насочат лекаря дали има риск от диабет, анемия, хипоксия, хиперкапния, които да насочат вниманието към евентуално сърдечно страдание. Микробиологичното изследване на кръв (посявка по специфичен начин) може да изключи или потвърди евентуално възпаление на сърцето.
 

Натриуретичен пептид (BNP) има безценна роля в диагностиката

NEWS_MORE_BOX
 
Днес един от най-важните показатели, които се изследват, е BNP (натриуретичен пептид). Още по-показателен е маркерът NT-proBNP (фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид). Смята се, че той е по-лесен за изследване и по-специфичен показател. За препоръчване е изследването и на двете заедно. Смята се, че това е най-ранният диагностичен маркер за увреда при сърдечна недостатъчност и исхемична болест на сърцето. В съображение влиза и в спешни състояния като инфаркт без SТ елевация. 
 
BNP се секретира от сърдечните кухини след завишен стрес в стената на съдовете. Секретира се при сърдечна исхемия и некроза. Има съдоразширяваща и диуретична функция. Стимулира изхвърлянето на натрия през бъбреците. Имайки висока чувствителност, тези маркери са особено ценни при редица сърдечни страдания (мускулна хипертрофия, аритмия, „тиха“ исхемия и са с висока прогностична стойност. Затова се пропъръчват да бъдат изследвани като основен профилактичен маркер на сърдечната дейност
 
Бъдещето на лабораторните показатели за сърдечна увреда се залага „в ръцете“ на доказали се показатели, но и на редица нови маркери, дори и в проучвателна фаза. Такива са интерлевкин 8, пентраксин 3, миелопероксидаза, ТNF alfa, H-FABP, IMA, копептин и много други. Въпреки високите технолигии, които навлизат в медицината, в това число и в кардиологията, лабораторното изследване на кръвта остава незаменим по своята стойност метод.