Сърдечносъдовите заболявания са група страдания с различна тежест и голямо социално значение. Храненето, приемът на готварска сол и алкохол са добре известни фактори за възникването им с неуспоримо значение. Но въпросът за стила на живот има и друго, много по-дълбоко значение, а именно, че мислите, поведението и чувствата могат да се материализират. Дори още повече - здравето на психиката се поставят редом до правилната диета, физическа активност и наследственост.
 

Има ли почва психосоматиката в темата за сърдечното здраве?

 
Днес много учени алармират за т.нар. психосоматични заболявания на сърцето и съдовете. Прави се връзка между емоционалното състояние на човек, преживяни или обратно - потиснати чувства и появата на заболявания като исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, ритъмни нарушения. Разглеждат се четирите основни типа характер, свързани с типа заболяване, което би се очаквало при тях. Холериците и сангвиниците съответно са с най-висок риск.
 
Дори простото разделяне на хората в два типа (позитивни и негативни) категорично показва по-често, по-тежко и по-продължително боледуване на отрицателно настроените личности. Това, разбира се, има дълбоко и сложно психологическо обяснение. Тук от значение е комбинацията на личностните качества (общителност, амбициозност, конфликтност) и обществени фактори. Също негативните емоции, умението да се изразяват чувствата, да се намира решение на проблемите и т.н.
 
Психокардиологичните разстройства вероятно стоят в основата на много от органичните сърдечни увреди. Често тревожността, високата емоционалност и неправилно справяне с житейските ситуации са налице. Необяснимо сърцебиене, задух, тежест в гърдите при емоционално напрежение трябва да бъдат алармиращ симптом, който да заведе болния при лекаря. Често не се установяват промени в електрокардиограмата и оплакванията се повлияват от успокоителни, а не от кардиологични средства. Тук правилната преценка на лекаря е от първостепенно значение.
 

Какви основни заболявания са асоциирани с темперамента?

Артериалната хипертония е главен пример за такова заболяване. Смята се, че хора с висока амбиция, стрес и преумора са с по-голям риск от заболяването. Агресията към себе си и другите, особено неизразената и потисната такава, е пагубна за състоянието на тези болни. Доказани са общи зони в мозъка, отговарящи за емоционалния баланс и контрола на кръвното налягане.
 
Стенокардията е друго типично психокардиологично разстройство. Тук степента на преживяваните емоции е от първостепенно значение. Психическите травми в миналото, начинът на възпитание и стилът на семейството са в основата на изначалното изграждане на личността и последващото справяне с житейските ситуации. Учените свързват с медицински доказателства това дали човек изразява мислите си и състоянието на нервната система и сърдечната дейност.
 
NEWS_MORE_BOX
За сърдечносто здраве имат отношение още начинът на почивка, наличието на хоби и удоволствия. Метаболизъм има напълно различен темп при доминиране на позитивните или негативни чувства. Това се отразява на обмяната на мастите, циркулацията на кръвта в съдовете, тонуса на мускулите, невроендокринните процеси, хормононалния баланс и много други.
 

Не по-маловажен е и въпросът с емоционалното състояние на хората с вече установено сърдечно заболяване


Психичната травма от например преживят инфаркт на миокарда или например стенокардия, която изисква кардинална промяна в стила на живот, може да се отрази сериозно на човека. Това води след себе си други проблеми - както физически, така и психически. При тази група хора може да се установи главоболие, безсъние, намалена памет. Особено сериозни са депресивността и промяната в отношението към света. Отчитането на това е от особено голямо значение за правилното лечение.
 
Психиката върви ръка за ръка с физическите страдания - както за възникването, така и след проявата им. Правилното разграничаване на емоционални от соматични страдания и тяхното преплитане е предизвикателство пред лекаря, но затова трябва да е запознат и самият пациент.