Сърдечната недостатъчност и депресията са заболявания с голяма социална тежест. Макар причините за двете патологии да са разнообразни и различни, проучвания сочат, че двете страдания често се комбинират едно с друго. Говори се дори за коморбидност между тях, което означава, че част от гените, предразполагащи към едното, имат отношение и към другото заболяване.

 

Все още няма достатъчно представителни статистически проучвания за взаимообвързаността на хроничната сърдечна недостатъчност с депресията. Въпреки това има достатъчно на брой изнесени данни, демонстриращи повишаването на депресията в пъти сред сърдечно болните пациенти.


 

Разпознаването на депресията на фона на сърдечна патология има значение за клиничната практика и повлияването на здравословното състояние на пациентите. Някои от депресивните симптоми като умора, загуба на либидо, намален апетит и нарушения в съня могат неправилно да се припишат единствено на сърдечното заболяване. От друга страна, ако депресията бъде разпозната и адекватно лекувана, общото състояние на пациентите с хронична сърдечна недостатъчност може да се подобри, както и прогнозата на сърдечното страдание.

 

Общото звено между двете заболявания е хронично активираната стресова ос и производството на възпалителни молекули (проимфламаторни цитокини). Хроничният стрес, без значение от естеството, е в основата на отключване на депресия. Механизмът е свързан с продължително покачване и задържане на високи нива на кортизол в кръвта. Това предизвиква възпалителна реакция в мозъка и разстройва баланса на химичните посредници там.

 

Хроничен стрес в организма може да се предизвика и от хронично физическо заболяване като сърдечната недостатъчност. Сред компенсаторните механизми на сърдечната патология е продължителното активиране на симпатиковия тонус и задействането на стресовата ос с покачване на кортизола в кръвта. По този начин, чрез стреса, който предизвиква, хронично сърдечно заболяване може да бъде една от предпоставките за отключване на депресия.

 

NEWS_MORE_BOX

 

И при депресия и при сърдечна недостатъчност се регистрират завишени нива на възпалителни молекули в кръвта. Такива са интерлевкин-6, тумор некротичен фактор алфа, С-реактивен протеин.

 

В обобщение, и при двете разглеждани състояния се наблюдава хроничен стрес, покачване на кортизола и на възпалителните фактори. В допълнение, част от клиничните симптоми на двете страдания се припокриват.

 

Без значение дали сърдечните заболявания и депресията имат обща генетична основа, е ясно, че някои от патогенетичните механизми на развитие на двете патологии са сходни. В този смисъл се обяснява и повишената честота на комбинацията от двете заболявания.