Пневмотораксът представлява натрупване на въздух между париеталния и висцералния лист на плеврата. Последицата е в елиминиране на отрицателното налягане в плевралната кухина, което е необходимо за поддържане на белия дроб в разгънато положение. Не е често състояние и почти винаги е свързано с наличието на патология на белия дроб. В помощ на това през последните години идва торакоскопското изследване. Спонтанният пневмоторакс се повтаря при почти ¼ от пациентите, които вече са имали такъв. 
 

Видове пневмоторакс?

1. Спонтанен - честа находка е при млади мъже. Може да бъде първичен, когато не се открива явна болест на белия дроб. И вторичен, когато подлежи белодробна болест.
 
2. Травматичен - когато е резултат от гръдна травма, независимо дали е нарушена цялостта на гръдния кош. Може да е обвързан с фрактура на ребра и контузия на белодробната тъкан.
 
3. Ятрогенен - този тип е обвързан с медицинска манипулация в областта на гръдната клетка или около нея. Може да е резултат от пункция на плевралната кухина, поставяне на централен венозен път или интратрахеална интубация. 
 
Интересна находка е спонтанният пневмоторакс. Често не може да бъде намерена ясна причина за реализирането му. Той е няколко вида, които протичат със сходна клинична картина:
  • Първичен спонтанен пневмоторакс - винаги настъпва за първи път и рядко е обвързан с болест на белия дроб. Среща се в млада възраст, по-често при мъже между 20 – 30 години с астеничен хабитус. Над 40 години е изключение. Много често той може да протече и като „окултен” (скрит), когато дори и чрез образните методи не може да бъде доказан.
  • Вторичен спонтанен пневмоторакс - често е обвързан с белодробна патология и е при възраст над 60 години. Най-често това са булозният емфизем, хронична обструктивна белодробна болест или белодробният карцином.
  • Рецидивен пневмоторакс е повторение на предходен спонтанен пневмоторакс. Заради него е необходимо да се търси причината.
  • Напрегнат спонтанен пневмоторакс - оформя се клапен механизъм, при който въздухът само навлиза в гръдната кухина, без да може да излезе. Той е животозастрашаващ, защото освен компресия на засегната гръдна половина, се притиска и здравата, която се избутва от силата на въздуха.  
 
Много фактори се посочват като предразполагащи за възникването на пневмоторакс. Но най- честите рискови фактори са тютюнопушенето, хроничните възпалителни заболявания на белия дроб, мъжкият пол и астеничният хабитус. 
 

Изява на болестта

Клиниката на пневмоторакса понякога може да бъде и драматична. А понякога, когато той е малък и „окултен”, може и да не даде оплаквания и да не бъде регистриран. Когато има изява, той винаги започва внезапно и остро. Обикновено това става в покой. Възможни са бодежи или болки в засегната гръдна половина, особено когато той е масивен. Болните изпитват силна диспнея (задух) и почти винаги е необходимо подаване на кислород, за да се задоволят нуждите им. Страната, от която се натрупва въздух в плевралната кухина, има асиметрични дихателни движения. А понякога дори и не се открива респираторна подвижност. При разгърната клинична картина се добавя още студена пот, цианоза (посиняване), ускорен пулс и хипотония
NEWS_MORE_BOX
 
Основният метод за поставяне на диагнозата си остава гръдната рентгенография. Чрез нея много бързо и лесно може да се визуализира линеарна сянка на отлепената гръдна стена. Когато е налице напрегнат пневмоторакс, се улавя изместване на сърдечната сянка и здравият бял дроб към здравата страна. Това е изключително опасно, защото засегнатите органи и съдове търпят компресия и нарушават функцията си. Според рентгеновата находка се разделя на:
  • Малък - когато разслояването между двата плеврални листа е 1 - 2 см.
  • Субтотален - разстоянието е 2 см и това отговаря на 30 - 35% от обема на плевралната кухина.
  • Тотален - единственото, което се вижда от белодробния паренхим, е участъкът около хилуса му. Останалата част е колабирала, а пространството е заето от въздух.
  • Напрегнат - касае се за изместване на медиастинума от срединната линия.
 
Когато няма симптоми или се касае за малък пневмоторакс, той може да се остави за спонтанна резорбция. Това става обичайно за 10 - 20 дни. Когато обаче се касае за по-голям и животозастрашаващ инцидент, се налага хирургически дренаж за облекчаване на дишането.