Болката ниско в гърба може да има най-разнообразен източник, най-познат сред които е дисковата патология и в частност наличието на дисково хернииране. Спондилолистезата, от друга страна, може да се изяви със същата симптоматика и затова влиза в съображение при диагностициране на болката в кръста.

 

Спондилолистезата представлява изместване, „преплъзване” на един прешлен спрямо друг, независимо в каква посока – напред или назад, което от своя страна може да доведе до притискане на близко излизащите от гръбначния мозък нервни коренчета, а в по-тежки случаи и до стесняване на спиналния канал, където е разположен гръбначния мозък.


 

Спондилолистезата е неразривно свързана с друго състояние, известно още като спондилолиза. Спондилолизата представлява нарушаване на цялостта на т.нар. pars articularis – свързваща костна структура, разположена между две ставни структури на прешлените, което води до образуване на малки стрес фрактури и потенциално изместване на прешлените един спрямо друг.

 

Колко вида спондилолистеза има?

Известни са пет вида спондилолистеза:

  • Вродена (конгенитална) спондилолистеза – налице са диспластични ставни фасети, които обуславят изместване на прешлените в сагиталната раванина още от раждането. Най-често засягант е Л5 прешлен. В голяма част от случаите има асоциация с налична спина бифида – закрита форма. 
  • Дегенеративна спондилолистеза – това е една от най-често срещаните форми. Дължи се на настъпването на нормално развиващи се с възрастта дегенеративни процеси в гръбнака, водещи до дехидратация на междупрешленните дискове, намаляване на тяхната височина и образуване на цепнатини във фиброзния пръстен на диска с хернииране на неговото вътрешно съдържимо. Освен в междупрешленните дискове, промени настъпват и в ставните фасетки и свързващи ставите структури, което наред със спондилолизата може да обуслови появата на спондилолистеза. Най-често дегенеративен тип спондилолистеза се наблюдава на ниво Л4-Л5, но може също и на ниво Л3-Л4.
  • Истмична спондилолистеза – друг вид често срещана форма на спондилолистеза. Изместването на прешлените един спрямо друг се дължи на възникналите микрофрактури в костната структура, свързваща двете стави в задната част на гръбначния сегмент. Засягането може да е едностранно или двустранно. Най-често истмична форма на спондилолистеза се наблюдава на ниво Л5-Ес1, но се среща също и на ниво Л5-Л4;
  • Травматична спондилолистеза – фрактура може да засегне която и да е част от прешленната дъга с потенциално изместване на прешлените;
  • Патологична спондилолистеза – дължи се обикновенно на генерализиран процес, засягащ костните структури и тяхната минерализация и ремоделиране. Инфекциозен или неопластичен процес може да е отговорен за появата на този вид спондилолистеза.

 

Как може да се изяви наличието на спондилолистезата?

Изявата на това нарушение в нормалното разположение на гръбначните прешлени може да е „тиха” – т.е да няма никакви клинични симптоми, които да навеждат към наличето на проблем. В други случаи обаче може да са налице сериозно влошаващи качеството на живот оплаквания, резултат от компресията на преминавашите в близост нервни структури или гръбнанчия мозък.

 

В повечето случаи тежестта на клиничната изява корелира със степента на изместване на прешлените. При млади пациенти по-често е налице истмичната форма на спондилолистеза, като засягането е на ниво Л5-Ес1 и в такъв случай страда Ес1 нервно коренче.

 

При най-често срещаното ниво на спондилолистеза,а именно Л4-Л5, симптоми могат да бъдат:

  • Болка или напрежение в долната част на поясната област или краката;
  • Стягане в областта на пръсците или слабост в същите при дълго стоене или ходене;
  • Изтръпване или мравучкане в крайниците;
  • Мускулни спазми.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какви мерки могат да се предприемат при спондилолистеза?

За овладяване на болковата симптоматика се прилагат противовъзпалителни средства. Рехабилитацията, развитието на гръбначната мускулатура чрез подходящи упражнения, в това число и плуване, както и поставянето на ортезни средства в долната част на гръбнака са основните мерки в овладяването на процеса. При тежка степен на спондилолистеза, особено при наличие на спинална стеноза и невъзможност за овладяване на оплакванията чрез консервативните методи е показана и хирургичната намеса.