Синдромът на придобита имунна недостатъчност е широко разпространено инфекциозно заболяване, превърнало се в една световна пандемия.
 
Причината за заболяването е вирусен причинител, който атакува клетките на имунната ни система и по този начин води до сриване на функцията и да предпазва организма от инфекции и туморообразуване.
 
Пренасянето става изключително и главно по полов път, както и чрез кръв и кръвни продукти. Но не за пренебрегване е и пренасянето на инфекцията от бременна майка върху нейния плод.
 
В най-голям процент са инфекциите от страна на белите дробове. Около половината от HIV – позитивните умират поради белодробни усложнения.
 
След инкубационен период от средно 5 години постепенно започва развитието на пълната клинична картина от съчетани различни видове инфекции и тумори. Установява се постоянно повишена телесна температура, която и лекувана с времето не преминава. Лицата се чувстват уморени, неработоспособни и често отпаднали. Телесното им тегло започва да намалява, без да има причина, свързана с приема на храна. Други симптоми също са нощните изпотявания, както и непреминаващи диарии.
 
Една от най-честите, но, за съжaление, и животозастрашаващи инфекции, е тази с Pneumocystis carinii. Честотата на боледуване с този причинител е висока : 60 до 80%. По отношение на клиничната картина тя не е типична. Представлява се от суха и упорита кашлица, често без изкарване на храчки. Телесната температура е повишена и съпроводена с безапетитие, задух и повишаване на пулса.
 
При рентгенография се вижда постепенно обхващане на двете белодробни полета с разпространен инфекциозен процес. В същото време е трудно да бъде различена от други белодробни инфекции – туберкулоза, гъбични причинители, цитомегаловирус, както и саркома на Капоши. Затова се предприемат допълнителни изследвания, за да бъде открит конкретен причинител, който да бъде лекуван с медикаменти, на които е чувствителен.
 
Предимно при поставящите си венозно наркотични средства и при хомосексуални се наблюдава съпровождане на пневмоцистната пневмония с инфекция от цитомегаловирус. Клиничната картина се изразява отново в повишаване на температурата, суха кашлица и задух, но придружени с чести упорити диарии и възпаление на структурите на окото.
 
NEWS_MORE_BOX
Саркомът на Капоши е на второ място по честота, свързано със СПИН заболяване. Тук освен по-горе изложените симптоми при пневмония, може да се наблюдава и отхрачване на кръв, както и набиране на течност в обвивката на белите дробове – плеврата. В случая доказването на това заболяване се доказва чрез биопсия.
 
Туберкулозата е една от честите инфекции при СПИН-болните, като те са и фактор за епидемиологичното и разпространение. Затова те са висока рискова група за заразяване. Когато имунната система е по-силно засегната, с изразена недостатъчност, тогава по-често се наблюдават и случаите на извънбелодробни форми на туберкулоза.
 
Болните с клинично проявена туберкулоза могат да са имали огнище в тялото от предишно боледуване или да са се заразили първично. Болните само от туберкулоза проявяват много по-богата клинична картина, отколкото тези страдащи успоредно от СПИН и туберкулоза. При болните от СПИН преобладават формите на извънбелодробна туберкулоза. Засягат се костен мозък, обвивки на органи – перикард, плевра, може да има гнойни колекции в мозъка, както и огнища в червата.
 
Нужни са, освен изследвания на белите дробове, също и търсене на вируси и бактерии в кръвта, както и антитела, образувани срещу тях и техните продукти. Всяка рядко срещана инфекция, която се поддържа дълго време и не се довежда до трайното и излекуване, е добре да бъде насочено лицето за изследване на ХИВ-носителство.