Разсейването на децата с комедийни филми може да се окаже най-подходящия метод за облекчаване на болката при някои процедури. Др Маргарет Стубер от онкологичния център Джонсън са обхванали 18 деца на възраст между 7 и 16 годишна възраст.

Прожектирани са им класически и съвременни комедийни филми и сериали преди и след стандартни тестове, включващи поставянето на ръцете в ледено студена вода до ниво над 5-6см над китката. Между изследванията ръцете са били затопляни с топли кърпи. Преценявано е времето, за което децата държат ръцете си във водата при три ситуации - преди прожектирането на филма, след него и по време на него. В последният случай времето е било най-продължително.

Всъщност, подчертава Стубер, този метод повишава толерантността към болката, а не нейната интензивност. Децата съобщават, че болката е същата. Вероятно обаче при посочените обстоятелства е нужно повече време, за да се стигне до въпросния интензитет.