Скринингови тестове при злокачествените заболявания

 

Тестовете за скрининг имат за цел да открият злокачествени заболявания рано, още преди те да са причинили поява на клинични симптоми и когато може по-лесно да се лекуват успешно.


 

Ефективни са тези скринингови тестове, които  намират туморните клетки рано, увеличават шансовете за тези, които се преглеждат редовно и имат повече потенциални ползи, отколкото вреда.

 

Най-често използваните скринингови тестове са:

 

Колоноскопия

Доказано е, че няколко скринингови теста намаляват риска от смърт от колоректален карцином. Колоноскопията и сигмоидоскопията не само откриват рано карцином на дебелото черво, но и помагат за предотвратяване на заболяването на първо място.

 

Това е така, защото тези изследвания могат да открият необичайни израстъци на дебелото черво (полипи), които могат да бъдат отстранени преди да се развият в злокачествено образувание.  Експертните групи обикновено препоръчват на хора, които попадат в рисковите групи и са на възраст между 50 и 75 години, да направят скрининг с един от тези тестове поне веднъж годишно.

 

Нискодозова спирална компютърна томография

Доказано е,че този тест за скрининг на рак на белия дроб намалява смъртността сред пушачите на възраст между 55 и 74 години. 

 

Мамография

Този скринингов тест за рак на гърдата намалява смъртните случаи от заболяването сред жени на възраст от 40 до 74 години, особено при тези над 50-годишна възраст. 

 

Пап-тест и тестване за човешки папилома вирус (HPV)

Тези тестове, могат да се използват както самостоятелно, така и в комбинация. Подпомагат ранното откриване и профилактиката на карцинома на маточната шийка. Те предотвратяват заболяването, защото позволяват откриването и лечението на анормални клетки преди да станат рак. 

 

Препоръчва се изследването да започне на 21-годишна възраст и да завърши на 65, при жени провеждали адекватен скрининг и такива, които не са изложени на висок риск от рак на маточната шийка.

 

Все още може да се предлагат скринингови тестове, за които не е доказано, че са ефективни, особено при хора изложени на повишен риск от рак.

 

Алфа-фетопротеинов кръвен тест

Този тест понякога се използва, заедно с ултразвук на черния дроб за откриване на формации при хора с висок риск от карцином. Туморните маркери, наричани още биомаркери, са вещества, произведени от тумора, които могат да бъдат намерени в кръвта, други телесни течности или тъкани. 

 

Алфа-фетопротеинът е най-широко използваният туморен маркер за откриване на рак на черния дроб. Въпреки това и други състояния като бременност, хепатит или други видове тумори могат да увеличат нивата на АФП.

 

СА- 125

СА-125 е кръвен тест, който често се прави заедно с трансвагинален ултразвук, може да се използва за ранно откриване на рак на яйчника, особено при жени с повишен риск от заболяването. 

 

Освен за диагностициране на карцином на яйчниците при жени, които имат симптоми, може да се използва и за оценка на повторна поява на заболяването. Това изследване не е строго специфично и за да се постави точна диагноза е необходимо провеждане на допълнителни изследвания.

 

PSA тест

Този кръвен тест често се използва заедно с дигитален ректален преглед за откриване на карцином на простатната жлеза в ранен стадий. Простатно-специфичния антиген е единственият специфичен кръвен маркер за простатната тъкан. Благодарение на това лабораторно изследване профилактиката на рака на простатата е достъпна за мъже на възраст над 50 години.

 

Повишените стойности говорят за определени патологични състояния на жлезата, включително и най-често за простатен карцином. Но висок PSA не означава непременно рак, както и ниските му стойности не гарантират липсата на злокачествен процес. 

 

Нормално стойността му се движи в границите от 0 до 4 ng/ml.