Скотомите представляват зони от зрителното поле, в които зрението липсва. Те могат да бъдат разположени в различни части на полето - централна, парацентална и периферна.

 

Зрението се формира, когато светлината премине през роговицата и лещата и достигне до най-вътрешния слой на очната ябълка - ретината. Ретината е изградена от фоточуствителни елементи и нервни влакна, при чието увреждане в дадена област не може да се формира образ. Това води до изчезване на част от зрителното поле - образува се скотом.


 

Нормално всеки човек има физиологичен скотом, който представлява проекцията на диска на зрителния нерв, наречен скотом на Мариот. Патологичните скотоми, от друга страна, се появяват в резултат на някаква травма или заболяване.

 

В много случаи пациентите не знаят, че имат абнормно появили се слепи петна. Това се дължи на възможността на мозъка да запълва информацията за липсващия образ. Тази функция на мозъка - сливане на образи, се означава с понятието фузия.

 

Видът скотом, както и неговото лечение, зависят от причината довела до неговата поява. Понякога загубената зона от зрителното поле може да се дължи на мигрена, прием на определени медикаменти или склеротерапия.

 

Заболявания като макулна дегенерация свързана с възрастта, диабетна ретинопатия, оптична невропатия, атрофия на оптичния нерв, както и глаукома могат да доведат до появата на скотом.

 

Други състояния, които могат да доведат до появата на скотом са множествена склероза, мозъчен инсулт, изминал гърч, хипертония и прееклампсия при бременни жени.

 

Необратимите нарушения в зрението най-често се дължат на глаукома и атрофия на оптичния нерв. При другите заболявания при своевременно и адекватно лечение може да се постигне възстановяване на нормалния образ в зрителното поле.

 

В зависимост от състоянието, довело до появата на скотом, лечението се различава. При нарушения в зрителното поле, в резултат на мигрена, обикновено не се налага терапия. От друга страна, при хипертония например, състоянието на пациента може да се подобри при лечение на първоначалното заболяване.

 

Засегнатите зони от зрителното поле се откриват с помощта на метод за изследване, наречен периметрия. С негова помощ офталмологът анализира резултата, който представлява проекция на ретината върху една полусферична повърхност, и по този начин установява кои са засегнатите зони.

 

Референции:

https://www.webmd.com/eye-health/what-to-know-blind-spots-scotoma

https://www.visioncenter.org/conditions/scotoma/