Как се диагностицира синовиалният сарком?

Диагнозата се поставя с помощта на образни изследвания. При оценката на подозрителна туморна маса може да се използва рентген, ехограф, CT сканиране (компютърна томография) и ядрено-магнитният резонанс (ЯМР).


След образната диагностика, следващата стъпка в диагностиката е биопсията - манипулация, при която се взимат клетки или част от тъкан за морфологично изследване.Препоръчват се най-вече отворената биопсия (чрез операция се достига до тумора, от него се изрязва част или целия тумор за патоанатомично изследване) или тънкоиглена биопсия (чрез игла се взема  проба от тумора за микроскопско изследване на клетките). Използването на тънкоиглена биопсия може да установи наличието на рак, но често тъканта не е достатъчно за най-доброто охарактеризиране на саркома.


След като туморът се установи като злокачествен, могат да се проведат допълнителни образни изследвания като PET (позитронно-емисионната томография) и / или CT сканиране на гръдния кош, корема или таза, за да се търсят възможни метастази.


След изследванията лекарите могат да обмислят много фактори, свързани със заболяването, които са специфични за пациента, включително:

  • Размера на тумора и колко инвазивен е той;
  • Дали има метастази;
  • Дали лимфните възли са засегнати.

Какво е лечението за синовиалния сарком?

Главното лечение на синовиалния сарком е хирургичната операция за отстраняване на целия тумор, когато е възможно. При операцията здравата тъкан, обграждаща тумора, се отстранява заедно с него, което прави по-вероятно всички ракови клетки да бъдат отстранени от засегнатия район. Цялото отстраняване на туморната маса може да се окаже трудно за хирурга, заради местоположението ѝ.


Радиотерапията може да се използва преди или след операцията, за да се намали рискът от наличието на останали туморни клетки.


Химиотерапията може да бъде препоръчителна при лечението на синовиален сарком, особено при напреднало заболяване с метастази. Тъй като синовиалният сарком е рядък, между експертите няма консенсус колко е важна ролята на химиотерапията за предотвратяване на метастазирането и подобряване на оцеляването.


При разработването на план за лечение, онкологът може да прецени потенциалните ползи от химиотерапията и възможните отрицателни ефекти от лечението.


Каква е прогнозата за пациентите със синовиален сарком?

Статистическите данни за прогнозата се основават на проучването на групи пациенти със синовиален сарком. Тези статистически данни не могат да предвидят бъдещето на отделен пациент, но могат да бъдат полезни при разглеждането на най-подходящото лечение и последващи действия за пациента.


Прогнозата при пациентите със синовиален сарком се влияе от качеството на хирургичната интервенция, която пациентите получават и от характеристиките на заболяването (включително размера на тумора, локалната инвазивност, хистологичния подтип, наличието на метастази и засягането на лимфните възли).


Пациентите с малки тумори, които могат да бъдат напълно отстранени, имат добра прогноза. Рискът от развитие на далечни метастази е по-висок при пациенти с тумори, които са по-големи от 5 см.

 

Пациентите с лошо диференциран подтип са с по-лоша прогноза от тези с други подтипове. Пациентите с метастази, които не могат да бъдат отстранени, също имат лоша прогноза.