Както синкопът, така и по-разпространените форми на епилептичен припадък се характеризират с внезапна загуба на съзнание. Последното често представлява драматично явление, най-вече за околните, и поражда редица въпроси, отговорите на които са жизнено важни както за поставяне на правилната диагноза, така и за последващото лечение.

 

Какво представлява синкопът?


Синкопът представлява състояние на краткотрайна загуба на съзнание, съпроводено с рязко понижаване на постуралния мускулен тонус и последвано от спонтанно възстановяване на съзнанието без остатъчни прояви.

 

Данните от анамнезата са изключително важни при диагностицирането на това състояние. Основно значение има наличието на т.нар. предразполагащи фактори, вида на активност преди събитието, както и позицията на пациента, когато е настъпила загубата на съзнание.

 

Предразполагащи фактори може да се окажат наличието на умора, сънна депривация, гладуване, топла обкръжаваща среда, алкохолна консумация, болка, както и силно чувство на страх или безпокойство.

 

Физическата активност също е от значение най-вече за определяне на възможната причина за настъпването на синкопа. Последният може да настъпи както по време на почивка, така и при смяна на позицията, по време на някакво физическо усилие или след това, както и по време на специфични ситуации като бръснене, кашляне, уриниране или продължително седене прав. Синкоп, възникващ в рамките на 2 минути изправен стоеж, насочва най-често към наличието на ортостатична хипотензия.

 

Положението на пациента, когато настъпва синкопът – легнало, седнало или изправено също представлява известен ориентир като се счита, че синкопът възникващ в легнала или седнала позиция най-често има кардиогенна (сърдечна) причина.

 

Четири са основните ориентирани, които насочват към диагнозата синкоп:

 • Пълна загуба на съзнание;
 • Бързо възникване и кратка продължителност;
 • Спонтанно, пълно възстановяване на съзнанието, без остатъчни прояви;
 • Загуба на постуралния мускулен тонус (този, който поддържа позата на тялото).

Ако дори само един от тези признаци е негативен е необходимо да се изключат други възможни състояния.

 

Непосредствено преди загубата на съзнание е възможно да се наблюдават следните симптоми:

 • Умора;
 • Замаяност;
 • Световъртеж;
 • Слабост;
 • Обилно изпотяване;
 • Епигастрален дискомфорт;
 • Замъглено виждане или причерняване;
 • Гадене и др.

Наличието на гадене и обилно потене насочва в по-голяма степен към настъпил синкоп, отколкото към епилептичен припадък. Предшестващите симптоми обикновено продължават около 2,5 минути при вазовагалния синкоп, докато при аритмогенния синкоп те продължават средно около 3 секунди.

 

Продължителността на синкопа също е от значение. Обикновено той продължава от няколко секунди до 1 минута като пациентите нямат фактически спомен за неговото настъпване. Прехапването на езика и изпускането по малка нужда не са характерни симптоми.

 

Възстановяването обикновено е бързо и пълно, без пациентът да изпитва временна дезориентация, главоболие или какъвто и да било дефицит в концентрацията, паметта и др. Временна обърканост все пак може да се наблюдава, но тя продължава не повече от 30 сек.

 

Информацията от очевидците е от изключително значение както при описание на настъпилото събитие, така и за последващото състояние на пациента.

 

Какво представлява епилептичният припадък и кое го отличава от синкопа?

Когато под термина епилептичен припадък имаме предвид заболяването епилепсия, то последното представлява хронично състояние, характеризиращо се с повтарящи се пристъпи, възникнали на базата на свръхвъзбуда на определена популация неврони. В този смисъл единичният припадък не означава задължително наличието на епилепсия. Последният може да възникне и у здрави хора при наличието на следните предразполагащи фактори – хипертермия, хиперхидратация, хипоксемия и хипогликемия.

 

Основните черти на най-често срещаната форма на епилепсия, а именно генерализираната тонично-клонична форма са:

 • Внезапна брутална загуба на съзнанието;
 • Тонична фаза – около 15-20 сек. – изпъване на главата назад, полусвиване на ръцете, изпъване на краката; спиране на дишането, прехапване на езика, изпускане по малка нужда;
 • Клонична фаза – 30-40 се. – редуване на клонични гърчове с отпускане на мускулите; възможни са апнея (спиране на дишането), цианоза, бронхиална хиперсекреция, пяна на устата (кървава); широки, нереагиращи на светлина зеници;
NEWS_MORE_BOX

 

 

 • Постгърчова фаза – възстановяването на съзнанието настъпва бавно, възможно е настъпването на психомоторна възбуда или сомнолентност (слабо реагира на външни дразнения, трудна концентрация, нарушена краткосрочна памет, обърканост за време, околни близки и др.), главоболие, умора и др. Постикталните симптоми продължават от минути до часове или 1-2 дни. Тяхното наличие е и сред основните ориентири в насока на възможна епилептична генеза.

 

Отдиференцирането на двете състояния често създава трудности, особено когато няма преки очевидци на припадъка. Затова всички случаи на внезапно възникнал припадък, особено когато не се откриват конкретни предразполагащи фактори, изискват провеждането на обстойно клинично изследване.