Синдромът, известен в чуждоезичната медицинска литература с названието Holiday heart syndrome, най-просто може да се разтълкува като синдром на сърдечно увреждане след прекарана почивка. Защо въпреки, че сме си отпочинали и са се отстранили някои от факторите, увреждащи сърцето, то въпреки това може да страда? Отговорът се крие един фактор, присъстващ в по-големи количества при някои от почивките, а именно – алкохолът.

 

Добре известна е връзката на алкохола във възникването и прогресията на диабетната кардиомиопатия. Това е една от най-тежките и трудно коригируемите причини за хронична сърдечна недостатъчност. Дори при прекратен алкохолен прием, обикновено болестният процес прогресира. Факт е и неблагоприятният ефект на етанола върху съдовете на сърцето, което влошава исхемичната болест на сърцето. Не толкова известно е обаче, че алкохолът може да повлияе негативно на сърцето и след съвсем кратък прием на малко по-големи количества. Идеалната комбинация от тези фактори се случва именно при ваканции на млади и иначе здрави хора.По какъв механизъм се развива този синдром?

Проучвания описват наблюдения върху големи групи от хора в течение на години. Сравняват се здрави хора, конумиращи алкохол в завишени количества инцидентно, при почивки и около празници. С тях се сравняват и групите на неконсумиращите и хронично злоупотребяващите. Установява се зависимост между инцидентния завишен прием на алкохол и острите ритъмни нарушения на сърцето. Те обикновено са по типа на надкамерна тахиаритмия (най-често предсърдно мъждене и екстрасистолия). Наблюдения показват сходна зависимост и при употребяващите марихуана.

 

Ролята на алкохола при този тип аритмии е дозозависим. Той има аритмогенен ефект благодарение на увеличената секреция на адреналин, повишена активност на симпатиковата нервна система, увеличените нивата на свободните мастни киселини в кръвта, както и въздействието на директните метаболити на етанола. Спонтанното преминаване в предсърдни фибрилации и обратно към здрав синусов ритъм става няколко часа след ексцесивен прием или неговото спонтанно спиране. Често рецидивира, тоест може да се повтори.

 

Провеждането на електрокардиограми при тази група хора показва значително изменение в сърдечния ритъм. Електрическата активност на ЕКГ показва деформирани електрически интервали, което пряко предразполага към поява на ритъмни нарушения. Наблюдава се и повишена реактивност на сърдечния мускул, което благоприятства процеса.


Каква е прогнозата пред тези болни?

Синдромът с изолирани ритъмни нарушения след инцидентни почивни или празнични дни има несигурна прогноза. Възможно е подобна аритмия да не се повтори никога през живота нито да доведе до каквото и да било сърдечно заболяване. В останалите случаи обаче съществува вероятността за развитие на трайно ритъмно нарушение с годините. Предразположеност към дисбаланс на сърдечната електрическа активност може би се крие дълбоко още в инцидентните аритмии.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Лечението на синдрома изисква спазване на протоколите за съответното настъпило ритъмно нарушение. Извън пристъп може да не се налага прием на медикаменти или поддържаща профилактика. Спазването обаче на известни предпазни мерки, може да намали броя и тежестта на кризите. Първо място тук заема избягването на извънредно големи количества алкохол, особено ако това е концентрирано в малък интервал от време. 

 

Спазването на физически и емоционален режим, който да е свързан с щадене на нервната и сърдечносъдовата система също не е без значение. Добре известна е връзката между ритъмнте нарушения и тези два фактора. Не на последно място са антиаритмичните медикаменти, които по преценка на лекар биха могли да се приемат в различна доза и индивидуална продължителност.