"Синдромът на разбитото сърце" или стрес-индуцираната кардиомиопатия е медицинско състояние и перфектен пример за силата и уязвимостта на този орган на човешкото тяло. Определя се като силен емоционален или физически стрес, който може да доведе до слабост на сърдечния мускул. Терминът "такоцубо" е от японското име на капан за октоподи (tako tsubo), чиято форма е като апикалното (върхово) балониране на лявата камера по време на систола, което е типичната форма за това заболяване.

 

Синдромът на Такоцубо представлява животозастрашаващ кардиален синдром с тежка дисфункция на лява камера (наподобява острите коронарни синдроми), която може да доведе до остра сърдечна недостатъчност. Характеризира се с начални ЕКГ данни за остър миокарден инфаркт със ST-елевация, но без ангиографски значими стенози на коронарните съдове.


 

Сърдечната функция обикновено се възстановява напълно две-четири седмици след развитие на заболяването.

 

Етиология

Неизвестна, но появата на кардиомиопатията при 70% от случаите е свързана със силен стрес, който бързо причинява тежка слабост на миокарда. Стресът, който предизвиква синдром на разбитото сърце, има много лица и проявления. Отнася се до реакцията на организма към неща, които възприема като ненормални. Тези аномалии могат да бъдат физически: висока телесна температура, дехидратация, ниски нива на кръвна захар, болка, остър астматичен пристъп, а също така и емоционални. Поради това се смята, че има неврогенен произход.

 

Засяга обичайно жени след менопаузата – 90% от случаите, на възраст 60-75 години.

 

Патогенеза

Обяснява се с мултиспазъм на епикардиалните коронарни съдове и дифузна микроциркулаторна дисфункция, които водят до директно увреждане на кардиомиоцитите, в резултат на ексцесивна симпатикова стимулация и освобождаване на катехоламини. Повишените нива на катехоламините (главно норадреналин) водят до ST изменения.

 

Поради високата честота при жени след менопаузата, се свързва хипотетично и с намаляване на нивата на естрогените.

 

Симптоми

Гръдна болка (ангина пекторис) и диспнея (остра левокамерна слабост) при пациенти без данни за коронарна артериална болест. Може да се съпровожда от аритмия.

 

Диагноза

Поставя се въз основа на изключването на други причини за левокамерна дисфункция: липса на критична стеноза на коронарните съдове (при проведена ангиография), ОКС, миокардит, перикардит, белодробен тромбемболизъм, остра аортна дисекация.

 

NEWS_MORE_BOX

ЕКГ: неспецифични ST-T изменения.

 

Наблюдава се леко повишаване на биомаркерите за миокардна некроза (тропонин, СК-МВ) през първите 24-48 часа, при всички случаи по-ниски стойности, отколкото при ОМИ. Установявават се повишени нива на серумните катехоламини.

 

Лечение

Първоначално поведението е като при миокарден инфаркт, включително и извършването на спешна коронарография с готовност за инвазивна процедура. Всички пациенти трябва да получат ацетилсалицилова киселина и нискомолекулен хепарин през първите няколко дни до възстановяване на контрактилитета с цел да се осигури профилактика на апикалната тромбоза.

 

 

При хемодинамично стабилни пациенти със застойна сърдечна недостатъчност могат да се прилагат АСЕ инхибитори, бета-блокери и диуретици. Бета-блокерите са подходящи и за потискане на камерната аритмия.

 

Прогнозата е благоприятна. Напълно обратима сърдечна недостатъчност, независимо от тежестта. Почти всички пациенти с нарушена левокамерна функция се възстановяват в рамките на няколко седмици.