Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е най-честото еднокринно заболяване в света, засягащо жените в репродуктивна възраст. Прието е, че синдромът обхаваща около 5-10 % от жените в репродуктивна възраст.

 

Въпросът за качеството на живот сред тях е често пренебрегван факт в клиничната практика. Данните от изследвания, проведени в тази насока, показват, че жените със синдром на поликистозните яйчници имат намалено качество на живот, в сравнение със здрави жени, без поликистоза.


 

Причините за това може да са много и се коренят в мултиситемната манифестация на заболяването. Сред най-честите клинични прояви на заболяването и съответни причини за обръщане към лекар-специалист са: проблемите с килограмите, менструалните нарушения, повишеното окосмяване по лицето и тялото, алопецията, акнето и не на последно място – инфертилитетът

 

В оценката на качеството на живот сред жените със синдром на поликистозните яйчници се изисква да се вземат под внимание всички клинични прояви на заболяването и да се оцени как всяко едно поотделно или взети заедно влияят върху качеството на живот. 

 

През 1998 година е създаден специален въпросник, оценяващ качеството на живот сред жените със синдром на поликистозните яйчници. Той оценява 5-те най-важни клинични прояви на заболяването, а именно: менструални нарушения, телесно тегло, повишено окосмяване по лицето и тялото, инфертилитет и емоционално състояние.

 

По-късно е предложена модифицирана версия на въпросника, в който са включват допълнителни въпроси, касаещи конкретно акнето – друга честа клинична проява на заболяването. 

 

В 35-50% от жените със синдром на поликистозните яйчници е налице затлъстяване и/или наднормено тегло. Изследванията в насока оценка на качеството на живот сред жените със СПЯ са установили, че тези от тях със затлъстяване или наднормено тегло имат по-лошо качество на живот и по-често страдат от депресия, отколко жените със СПЯ и нормално тегло. Тези резултати безспорно подчертават, че повишеното телесно тегло само по себе си влошава качеството на живот на жените със СПЯ.

 

Допълнително е установено, че редуцирането на теглото има благоприятни ефекти върху тяхното самочувствие, повишавайки личната самооценка, редуциране на депресивните епизоди и допълнително повишава мотивираността на жените за борба с килограмите.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Клиничните признаци на повишена андрогенна продукция като повишено окосмяване по лицето и други андрогензависими зони по тялото (известно още като хирзутизъм), както и алопецията, и акнето са други често срещани причини за ниско самочувствие, повишена депресивност и по-лошо качество на живот сред жените с поликистоза на яйчниците. Очаквано благоприятно влияние в насока повишаване на благосъстоянието на жената и снемане на напрежението, както и редуциране на депресията има антиандрогенната терапия, целяща намаляване на окосмяването и акнето.

 

Репродуктивните нарушения сред жените със синдром на поликистозните яйчници са друг често срещан проблем, поради който те се обръщат към акушер-гинелоколози и клиники за ин-витро лечение. Безспорно неганивните ефекти върху качеството на живот са очаквани сред жените с инфертилитет. В тези случаи дори е уместно да се говори по-скоро за влошено качество на живот на двойката (семейството), срещащо репродуктини затруднения. 

 

Синдромът на поликистозните яйчници може да има множество клинични прояви, които да са различно проявени при конкретната жена. Трябва да се знае обаче, че всяко едно от тях поотделно или взети заедно нарушават качеството на живот и водят в различна степен до непълноценност на жената. Това повишава необходимостта от намиране на точния терапевтичен подход, целящ както благоприятно повлияване на физическото, така и на психическото състояние на жената.