Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е едно от най-честите ендокринни нарушения при жени. Честотата му възлиза на 8-13% при жените в репродуктивна възраст. Това заболяване има много разнородна клинична картина и е честа причина за безплодие. Компонентите на СПЯ включват нередовни и ановулаторни цикли, акне и повишено окосмяване, както и повишен риск от метаболитни нарушения, като затлъстяване и захарен диабет.


Според Ротердамските критерии от 2003 г., СПЯ се диагностицира при наличието на 2 от 3 критерия, а именно: хиперанрогенизъм, нарушения в менструалния цикъл по типа на олиго- или аменорея и наличие на поликистозни яйчници.


С понятието хиперандрогенизъм се обозначава наличието на повишени андрогени (мъжки хормони), които включват тестостерон и дихидротестостерон, дехидроепиандростендион-сулфат (ДХЕА-С), андростендион и 17-хидрокси-прогестерон. Симптомите на хиперандрогенизма са мазна кожа и акне, повишено окосмяване от мъжки тип (хирзутизъм), косопад и оплешивяване.Нарушенията в цикъла могат да включват удължаване на менструалните цикли над 35 дни (олигоменорея) или липса на менструация (аменорея). Нормалата дължина на един менструален цикъл е между 21 и 35 дни. За аменорея се приема липса на менструация над 3 месеца.


При СПЯ яйчниковите фоликули не успяват да достигнат зрелост и да настъпи овулация. Те започват да се нарастват, но тяхното развитие се стопира на някакъв етап, което дава и характерния поликистозен вид на яйчниците. Наличието на поликистоза на яйчниците се определя с ултразвуково изследване. Според по-старите критерии от 2003 г. за поликистозните се приемат яйчници с обем над 10 мл или с наличие на поне 12 фоликула с размер между 2 и 9 мм. При използването на ултразвуков апарат от по-високо поколение, броят на фоликулите трябва да е над 25 с размер под 10 мм.


Причината за СПЯ все още не е напълно изяснена. Има три основни теории за настъпване на това нарушение.


Според първата СПЯ се дължи на нарушение в секрецията на гонадотропините от хипофизата – лутейнизиращ и фоликулостимулиращ хормон (ЛХ и ФСХ). При жени със СПЯ се наблюдава нарушено съотношение между двата хормона с преобладаващ ЛХ (ЛХ:ФСХ > 2:1). ЛХ основно стимулира клетките в яйчниците, които произвеждат андрогени. Преобладаването на мъжките полови хормони води до арест на фоликулите, които се нуждаят от естрогени, за да достигнат овулация.


Втората теория предполага, че СПЯ се дължи на нарушения в яйчника и надбъбречните жлези, които произвеждат повече андрогени. Смята се, че това се дължи на генетичен дефект в стероидогенезата със свръхпроизводство на андрогени. Състоянието е наследствено, като често се установяват повишени нива на мъжките полови хормони у преките роднини на жени със СПЯ. Надбъбречният произход на андрогените се доказва с изследване на ДХЕА-С, който се отделя основно от надбъбреците.


Третата теория предполага, че СПЯ се дължи на дефект в инсулиновата чувствителност. Жените със СПЯ имат по-голяма честота на инсулинова резистентност, която може да се наблюдава дори и при нормално тегло. Инсулиновата резистентност води до повишено отделяне на андрогени от яйчника и надбъбрека от една страна, а от друга – намалява нивата на секс-хормон свързващния голобулин (SHBG). Това е протеин, който свързва андрогените и намалява тяхното действие върху тъканите.


Инсулиновата резистентност се свързва и с метаболитните нарушения на синдрома и повишения риск от диабет. Честота и е по-висока при жените със затлъстяване, като двете състояния взаимно се потенцират. Тези метаболитни отклонения значително увеличават риска от сърдечно-съдови усложнения.


Връзката между инсулиновата резистентност и СПЯ се доказва и с подобрението на хиперандрогенизма и овулацията след приложение на инсулинови очувствители и метформин.


Референции:

Legro RS. Evaluation and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome. 2017 Jan 11. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. PMID: 25905194.

Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L, Piltonen T, Norman RJ; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.05.004. Epub 2018 Jul 19. PMID: 30033227; PMCID: PMC6939856.