1. Какво представлява синдромът на Кон?

 

Синдромът на Кон е ендокринологично състояния, дължащо се на алдестеронова свръхсекреция в една от надбъбречните жлези или и двете жлези. Това може да се дължи на едностранна или двустранна хиперплазия (разрастване) на надбъбречните жлези или доброкачествен тумор в жлезата, секретиращ алдостерон. Друго название на заболяването е първичен хипералдостеронизъм.


 

Макар че заболяването се счита за относително рядко, скорошни проучвания са показали, че 15% от страдащите от хипертония имат синдрома на Кон. Това означава, че състоянието всъщност е широко разпространено и в действителност е една от водещите причини за хипертония.

 

2.  Какви са симптомите на заболяването?

 

Алдостеронът е ключов хормон на минералната обмяна. Той регулира нивата на натрий и калий в кръвта. Свръхпродукцията на алдостерон води до повишаване на съдържанието на натрий и понижаване на съдържанието на калий в кръвта. Това води до клинично значими хипернатриемия, хипокалиемия и метаболитна алкалоза. Алкалозата се усложнява като води след себе си и хипокалциемия – понижаване на плазмените нива на калций.

 

Системните отклонения във водно-електролитния баланс имат сериозни клинични проявления. Задръжката на натрий в кръвоносната система води до повишаване на обема на циркулиращата кръв и повишаване на кръвното налягане. Хипокалциемията и хипокалиемията водят до мускулна слабост. Наблюдават се още мускулни спазми и хронично главоболие.

 

3.  Как се поставя диагнозата?

 

След диагностициране на хипертония или случайно откриване на отклонения във във водно-електролитния баланс се пристъпва към лабораторни изследвания, които измерват нивата на адлостерон и ренин в кръвта.

NEWS_MORE_BOX

4.  Какво е лечението?

 

Ако първичната причина за хипералдостеронизма е доброкачествен тумор, той може да бъде хирургически отстранен, което води до категорично разрешаване на симптоматиката. Ако причината е хиперплазия и на двете жлези, най-уместно е използването на лекарства, които блокират физиологичните ефекти на алдостерона – спиронолактон или еплеренон. Това са калий съхраняващи диуретици, които усилват изхвърлянето на натрий и течности от организма, като същевременно задържат калия. Така те нормализират кръвното налягане и електролитния баланс, с което се овладяват всички симптоми на заболяването – както мускулни, така и кардиологични.

 

Еплеренон е по-нова молекула, до голяма степен лишена от най-сериозния страничен ефект на спиронолактона – гинекомастията (нарастване на гърдите при мъже).

 

При правилно лечение прогнозата е отлична.