Синдромът на хроничната болка (CPS) е състояние, което изисква специален мултидисциплинарен подход за лечение, както и разбиране и подкрепа от близките на пациента.


Пациентите, които страдат от синдрома на хроничната болка, е добре да избягват неудобни и болезнени пози на тялото, както и да коригират своята стойка. Редовната физическа активност и умерените упражнения спомагат за преодоляването на депресията при страдащите от хроничен болков синдром, както и за намаляване на болката.


В допълнение, пациентите биха могли да подобрят сами състоянието си, ако спазват добра хигиена на съня, изпълняват определени техники за релаксация на мускулите и разтягания, и направят менюто си по-балансирано.Клиницистите, които се занимават с лечение на хронична болка, обикновено задават въпроси, свързани с локализацията на болката, нейния интензитет, факторите, които я засилват, нещата, които я облекчават. Прилагат се и различни болкови скали и въпросници. Всичко това влиза в допълнение към образните изследвания.


Психологичната или психиатричната оценка на страдащите от хронична болка е препоръчителна, защото, както споменахме в първа част на материала, пациентите с хронична болка обикновено страдат от депресия, тревожност и др.


Един мета анализ от 2012 г. показва, че професионалните спортисти имат по-висок болков толеранс, сравнени с останалите хора. Това кара някои лекари да смятат, че има силна връзка между движението и намаляването на болковите симптоми при синдрома на хроничната болка.


При диференциалната диагноза на синдрома на хроничната болка трябва да се имат предвид различни нозологични единици, които могат да бъдат корен на проблема - от неврологични заболявания до заболявания на мускулно-скелетния апарат, репродуктивната система и др, както и различни психиатрични заболявания. Пример за такива разстройства са соматоморфните разстройства като соматизация и соматосензорна амплификация, които са по-често срещани при жените. В подобни случаи физикалната находка при изследване на пациента в много малка (или почти никаква) степен съответства на степента на изпитваната болка.


В обобщение, за успешното повлияване и лечение на синдрома на хроничната болка (CPS) е необходима правилно поставена диагноза, подкрепа от близките, адекватна психологическа помощ, физическа активност, поведенческа терапия, участие на пациента в рекреативни дейности, добра кооперативност от страна на пациента, физикална терапия и индивидуален подход към нуждите на болния човек.


Основните цели на лечението са: да се запази степента на трудоспособност, да се минимизира възможността за социална изолация и инвалидизация, да се подобри качеството на живот, да се предотврати повторно влошаване на симптомите и не на последно място - да се сведе до минимум безразборната употреба на лекарства и злоупотребата с опиоиди.


При стартиране на терапия лекарят трябва да е с повишено внимание към пациенти, които са с анамнеза за злоупотреба с наркотици (било то лекарства или незаконно продавани); такива, които избягват да ходят на работа или училище; лица, при които има данни или признаци, насочващи към претърпяно сексуално или физическо насилие; пациенти, които са суспектни за соматоморфно разстройство, тежка депресия, хипохондрично разстройство и т.н.


Физикалната терапия при засегнатите от синдрома на хроничната болка прилага методи, които целят да повишат мускулната сила на пациентите, да намалят болката, да увеличат пластичността и подвижността. някои от методите, които се предлагат - са криотерапия, затоплящи процедури, ултразвукови пороцедури, кинезитерапия, позициониране, тракция, разтягане, масажи, транскутанна нервна електрическа стимулация, biofeedback терапия и т.н.


Други методи, които се прилагат за определени форми на регионален болков синдром, мигрена, фибромиалгия и невропатична болка са: транскраниална магнитна стимулация, стимулация на гръбначния мозък, анодална транскраниална директна стимулация ( може да е бифронтална, окципитална и т.н.), високочестотна транскраниална репетитивна магнитна стимулация и други.


При пациентите със  синдрома на хроничната болка поведенческата терапия, включваща техники за десензитизация, също има положителен ефект.


Приложението на нервни блокове е oще един начин за повлияване на по-тежките случаи на хроничен болков синдром. Обикновено се прилага от лекар анестезиолог. Пример за такава техника са лумбалните симпатикови блокове, които са доста ефикасни за намаляването на интензитета на болката. Специалистите анестезиолози биха могли при по-тежки случаи да прилагат интратекални помпи, доставящи опиати (напр. морфин), като те могат да са външни или изцяло имплантирани. Приложението им крие риск от развиване на зависимост към опиати.


Основните медикаменти, които се предписват на пациентите, страдащи от хронична болка, освен аналгетици, обикновено са антидепресанти - било то трициклични, SSRI, SNRI, някои анксиолитици, антиепилептици като габапентин и др.

 

Обект на проучвания е употребата на ботулинов токсин за повлияване на хронична болка.

 

Едно скорошно рандомизирано проучване загатва положителния ефект на THC (тетрахидроканабинол) върху намаляването на хроничната невропатична болка.

 

Библиография

  • esarz J, Schuster AK, Hartmann M, Gerhardt A, Eich W. Pain perception in athletes compared to normally active controls: A systematic review with meta-analysis. Pain. 2012 Jun. 153(6):1253-62. 
  • Tang NK, Salkovskis PM, Hodges A, et al. Chronic pain syndrome associated with health anxiety: a qualitative thematic comparison between pain patients with high and low health anxiety. Br J Clin Psychol. 2009 Mar. 48:1-20.
  • Nygaard AS, Stedenfeldt M, Oian P, Haugstad GK. Characteristics of women with chronic pelvic pain referred to physiotherapy treatment after multidisciplinary assessment: a cross-sectional study. Scand J Pain. 2019 Jan 31.
  • Ravat S PT, MSc, Olivier B PT, et al. Laterality judgment performance between people with chronic pain and pain-free individuals. A systematic review and meta-analysis. Physiother Theory Pract. 2019 Jan 27. 1-21.
  • Nijs J, Van Oosterwijck J, De Hertogh W. Rehabilitation of chronic whiplash: treatment of cervical dysfunctions or chronic pain syndrome?. Clin Rheumatol. 2009 Mar. 28(3):243-51.
  • Sarifakioglu B, Guzelant AY, Güzel EC, et al. Effects of 12-week combined exercise therapy on oxidative stress in female fibromyalgia patients. Rheumatol Int. 2014 Mar 9. 
  • Masterson TA, Masterson JM, Azzinaro J, Manderson L, Swain S, Ramasamy R. Comprehensive pelvic floor physical therapy program for men with idiopathic chronic pelvic pain syndrome: a prospective study. Transl Androl Urol. 2017 Oct. 6 (5):910-5.