Какви други характеристики могат да бъдат забелязани при синдрома на Фрейзър?

Аномалиите на дихателните пътища при синдрома на Фрейзър са друга често срещана характеристика на състоянието. Възможно е да възникнат малформации на ларинкса (ларингеална стеноза или атрезия), което означава, че той е стеснен или блокиран.

 


Малформации на носа и белите дробове също са често срещани, като може да причинят затруднено дишане, потенциално водещо до фатална дихателна недостатъчност. Други възможни находки и симптоми на синдрома на Фрейзър включват:

 • Отвор или разцепване на покрива на устата (цепнатина на небцето), затруднено движение на езика, припокриване на зъбите, защото няма достатъчно място за всички зъби, за да се поберат правилно в устата;
 • Широк нос, дълбоки вдлъбнатини отстрани на всяка ноздра, необичайно стеснение на единия или двата отвора, които свърват носната кухина с фарингеалната кухина (хоанална стеноза);
 • Малформации в структурата на ухото, увреждане или загуба на слуха;
 • Отсъствие на очната ябълка (анофталмия);
 • Широко разположени зърна;
 • Анормална структура на сърцето;
 • Недоразвит бял дроб (белодробна хипоплазия)
 • Аномалия на тънките черва, черния дроб, аномалия на ануса, аномалия в структурата на пъпа;
 • Аномалия на тимуса;
 • Тежък имунодефицит на Т-клетките;
 • Широка симфиза на срамната кост липса или недоразвитие на гръдна кост (аплазия / хипоплазия на гръдната кост);
 • Интелектуална недостатъчност, малък размер на главата (микроцефалия), непълно формиране на костите на гръбначния стълб (миеломенингоцеле)

Какви са причините за синдрома на Фрейзър?

Синдромът на Фрейзър се причинява от промени (мутации) в гените FRAS1, FREM1, FREM2 или GRIP1). По-конкретно, синдромът на Фрейзър 1 (FRASRS1) се причинява от мутации в гена на субединица 1 на извънклетъчния матрикс (FRAS1). Синдромът на Фрейзър 2 (FRASRS2) се причинява от мутации в свързания с FRAS1 ген на извънклетъчния матричен протеин 2 (FREM2). Синдромът на Фрейзър 3 (FRASRS3) се причинява от мутации в гена за взаимодействащия с глутамат рецептор на протеин 1 (GRIP1).

 

Генните мутации FRAS1 са най-честата причина за синдрома на Фрейзър, представлявайки приблизително половината от случаите на заболяването, докато мутациите във FREM2 ген и GRIP1 ген представляват по-малък процент от случаите.


Гените предоставят инструкции за създаване на протеини, които играят критична роля в много функции на тялото. Когато възникне мутация на ген, протеиновият продукт може да е дефектен, неефективен, липсващ или свръхпроизводен. В зависимост от функциите на конкретния протеин, това може да засегне много органи и системи на тялото, включително мозъка.


Гените FRAS1 и FREM2 произвеждат протеини (съответно FRAS1 и FREM2 протеини), които работят заедно като част от FRAS / FREM комплекса. Една от функциите на FRAS / FREM комплекс е да свързва различните слоеве на кожата. Функцията му е важна по време на ембрионалния период преди раждането. Тази група протеини играе роля в правилното развитие на кожата, вътрешните органи, включително бъбреците и други тъкани.

 

Следователно, мутация в гена FRAS1 или FREM2 причинява дефект на съответния протеин, поради което комплексът FRAS / FREM не може да функционира правилно и следователно води до неправилно развитие на кожата, вътрешните органи и други тъкани. Това неправилно развитие в крайна сметка причинява признаци и симптоми като криптофталм, кожна синдактилия и бъбречна агенезия. Генът GRIP1 произвежда протеин GRIP1, който гарантира, че протеините FRAS1 и FREM2 стигат до правилното си местоположение в клетката, за да изпълняват своята функция. Мутациите в гена GRIP1 възпрепятстват нормалната функция на протеините FRAS1 и FREM2, причинявайки неправилно развитие на кожата, вътрешните органи и други тъкани.


Синдромът на Фрейзър се унаследява по автозомно-рецесивен модел. Автозомно-рецесивните генетични нарушения възникват, когато човек унаследи по едно копие от мутирал ген за една и съща черта от всеки родител. Ако даден човек получи един нормален ген и един ген за болестта, тогава той ще бъде носител на болестта, но обикновено няма да прояви симптоми.

 

Рискът за двама родители, които са носители на дефектния ген и следователно да имат засегнато дете е 25% при всяка бременност. Рискът да се роди дете, което е носител като родителите, е 50% при всяка бременност. Шансът детето да получи нормални гени от двамата родители и да бъде здраво от гледна точка на тази конкретна черта е 25%. Рискът е еднакъв за двата пола.


Библиография:
Genetic and Rare Diseases Information Center. Fraser syndrome
National Library of Medicine (NIH). Fraser syndrome
Stevens, C. In NORD Guide to Rare Disorders. Lippincott Williams & Wilkins