По какъв механизъм се предава синдромът на Фелти?

Смята се, че някои случаи на синдрома на Фелти са генетично свързани. Някои изследвания при семейства със синдром на Фелти карат учените да предполагат, че болестта може да възникне и в следствие на спонтанна мутация, която се предава по автозомно-доминантен механизъм. Смята се, че алелите HLA-DRB1∗04 имат връзка с повишен риск от развитието на синдрома на Фелти.


Клетките на човешкото тяло имат 46 хромозоми, 44 от тях се наричат автозоми, които са разпределени в 22 двойки, а половите хромозоми са означени като X и Y. Мъжете имат една X и една Y хромозома, а жените имат две X хромозоми. Всяка хромозома има късо рамо, обозначено с "р" и дълго рамо, обозначено с "q".Доминантни генетични нарушения се появяват, когато само едно копие на анормален ген е необходимо за появата на заболяването. Анормалният ген може да бъде наследен от всеки родител или може да бъде в резултат на нова мутация в засегнатия човек. Рискът от предаване на мутиралия ген от засегнатия родител към потомството е 50% за всяка бременност, независимо от пола на детето.


Смята се, че около 3% от пациентите с ревматоиден артрит развиват и синдром на Фелти. Около 2/3 от засегнатите са жени.

 

Как се поставя диагнозата за синдрома на Фелти?

Синдромът на Фелти обикновено се диагностицира в резултат на задълбочена клинична оценка, подробна история на пациента и идентифициране на класическата триада на находките (наличие на ревматоиден артрит, нисък брой на белите кръвни клетки и спленомегалия).


Диференциалната диагноза на синдрома на Фелти може да включва саркоидоза, амилоидоза, реакции към определени лекарства и миелопролиферативни нарушения.


Какво е лечението за синдрома на Фелти?

Лечението на синдрома на Фелти е симптоматично и поддържащо. Ревматоидният артрит трябва да се лекува стандартно, както при липсата на синдром на Фелти.


В много случаи лечението може да включва отстраняване на далака (спленектомия). Спленектомията има благоприятен ефект върху анемията, тромбоцитопенията, неутропенията и хроничните инфекции, често свързани със синдрома на Фелти. Според медицинската литература обаче ползата в дългосрочен план от тази процедура все още не е ясна.