Хората, които чуват звуци без определен източник, страдат от шум в ушите – състояние, познато още като „тинитус“. Симптомите често се описват като звънене, жужене или свистене и се долавят в ушите или главата. 
 
Звуците обаче не идват от ушите. Причината може да се намери в мозъка. Той се състои от огромен брой активни области с нерви, като всяка от тях има различна роля. 
 
Звукът се обработва от много специфична област в мозъка, позната като „слухов кортекс“. Той е разделен на части, които обработват различните честоти по начин, подобен на клавишите на пияното. 
 
Всичко, което води до загуба на слуха, нарушава тази област в мозъка. Причина за подобни смущения може да са медикаменти, високи звукови честоти или естествения процес на остаряване. Вследствие на това, има намаляване на активността в засегнатите области.
 
Казано образно – ако ухото вече не разговаря със слуховия кортекс, нервните клетки стават хиперактивни и без контрол. Именно тази анормална хиперактивност води до появата на шум в ушите. С течение на времето тя става постоянна.