Какво представлява ширината на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)?

Ширина на разпределение на еритроцитите (червените кръвни клетки) в зависимост от техния обем (RDW) е показател, който е включен в пълната кръвна картина (ПКК). Стойностите на RDW показват до каква степен червените кръвни клетки варират по размер, който е извън физиологично допустимите граници.

 


По-нисък резултат на RDW означава, че всички червени кръвни клетки са приблизително с еднакъв размер. Ако резултатът на RDW е по-висок, това означава, че размерите на червените кръвни клетки варират повече от това, което се счита за нормално (анизоцитоза на еритроцитите). Високият резултат на RDW може да бъде признак на анемия или на дефицит на хранителни вещества.

 

Заедно с кои други показатели в пълната кръвна картина се изследва ширината на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)?

Пълната кръвна картина (ПКК) дава важна информация за червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите. ПКК включва няколко показателя, отнасящи се до червени кръвни клетки:

 • Среден обем на еритроцитите (MCV). Показател, който дава информация за средния размер на червените кръвни клетки на пациента;
 • Средно количеството хемоглобин, което се съдържа в един еритроцит (MCH). Показател, който дава информация за количеството хемоглобин, което съдържа всяка червена кръвна клетка. Хемоглобинът е протеинът в червените кръвни клетки, който се свързва с кислорода;
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC). Показател, който дава информация за количеството на наличния хемоглобин спрямо размера на червените кръвните клетки (концентрация на хемоглобин);
 • Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW). Показател, който измерва дали червените кръвни клетки са с еднакъв размер или има отклонение

Каква е целта на изследването на ширината на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)?

Показателите на червените кръвни клетки в пълната кръвна картина (ПКК) са ключови за диагностицирането на вида анемия, която може да засяга даден пациент. Тези стойности дори могат да помогнат на лекаря да открие причината за анемия. Всеки показател служи за малко по-различна цел от другите при диагностицирането на заболяване.

 

Изследването на RDW обикновено се извършва както за скрининг на здрави лица, така и за оценка на широк спектър от заболявания. Съществуват случаи, когато доставчиците на здравни услуги могат специално да разгледат стойността на RDW:

 • При симптоми на анемия, като замаяност или умора;
 • За подпомагане на диагностицирането на причините за анемия (може да се появи голямо разнообразие в размера на клетките или висок резултат на RDW, когато е налице повече от един вид анемия);
 • За скрининг на хора, които имат анамнеза (медицинска история) за заболяване на червените кръвни клетки като таласемия;
 • При сърдечно заболяване (повишените стойности на RDW са силен предиктор за евентуална сърдечна недостатъчност);
 • За скрининг на ранен дефицит на желязо при бременни жени преди появата на анемия;
 • За скрининг за ранен дефицит на витамин B12 и фолиева киселина, преди да бъдат забелязани други признаци;
 • За да бъде придобита представа кога са необходими допълнителни кръвни изследвания като кръвна натривка - морфологично изследване на клетките от периферната (циркулиращата в тялото) кръв;
 • Като допълнение при оценката на риска от заболяване (сърдечно заболяване, рак и други) или определяне на прогнозата на заболяване

Кога стойностите на RDW и MCV се разглеждат заедно?

Стойностите на ширината на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW) също се използват в комбинация с други показатели за разграничаване на някои видове анемия.

 

Например както желязодефицитната анемия, така и таласемията обикновено се свързват с нисък среден обем на еритроцитите (MCV), но двете състояния се третират по различен начин. Разглеждането на RDW може да помогне за разграничаване на тези два вида анемия.

 

По същия начин мегалобластните анемии (като дефицит на витамин В12 и дефицит на фолат) и немегалобластните анемии (като анемия, свързана с чернодробно заболяване) са свързани с висок MCV (макроцитни анемии), но отново се третират по различен начин. В този случай мегалобластните анемии обикновено имат високи стойности на RDW, докато немегалобластните имат ниски стойности на RDW, което помага да се направи разграничението между двете състояния.

 

RDW може да бъде много полезен показател и при смесени анемии. Например, при комбинация от дефицит на желязо (микроцитна анемия) и анемия с дефицит на фолат (макроцитоза) може да има нормален среден обем на еритроцитите (MCV) (нормоцитна анемия), но стойностите на RDW ще бъдат много високи.

 

Състояния, при които комбинираните стойности на RDW и MCV могат да бъдат показателни:

 • Високи стойности на RDW и ниски стойности на MCV - желязодефицитна анемия, сърповидноклетъчна, бета-таласемия или хемоглобин Н (при различните анемии се синтезират и други видове хемоглобин);
 • Високи стойности на RDW и нормални стойности на MCV - ранна желязодефицитна анемия, ранен дефицит на витамин B12/фолат, загуба на кръв (хронична) или хемолиза (разрушаване на еритроцитите с последващо освобождавене на съдържащия се в тях хемоглобин);
 • Високи стойности на RDW и високи стойности на MCV - дефицит на витамин В12, дефицит на фолат, автоимунна хемолитична анемия;
 • Нормални стойности на RDW и ниски стойности на MCV - анемия при хронични заболявания, таласемия, признак на хемоглобин Е;
 • Нормални стойности на RDW и нормални стойности на MCV - загуба на кръв (остра), анемия при бъбречни заболявания, наличие на абнормен хемоглобин или сфероцитоза (генетично заболяване, при което се променя формата на червените кръвни клетки);
 • Нормални стойности на RDW и високи стойности на MCV - апластична анемия, чернодробно заболяване, злоупотреба с алкохол, някои лекарства водят до тази комбинация (като химиотерапия или антивирусни медикаменти)

Важно е да бъде отбелязано, че има изключения от тези общи правила - например понякога анемията при хронични заболявания е свързана с ниски стойности на MCV, а понякога желязодефицитната анемия показва нормални стойности на MCV.

 

Референции:
1. Kaiser Permanente. Complete blood count (CBC)
2. May J, Marques M, Reddy V, Gangaraju R. Three neglected numbers in the CBC: The RDW, MPV, and NRBC count
3. MedlinePlus. RDW (red cell distribution width)
4. Verywell Health. Red Cell Distribution Width (RDW) Blood Test Uses, Procedure, and Results