Шийната спондилоза представлява често срещано дегенеративно заболяване на шийния гръбнак. Най-често причина за неговата поява са възрастовообусловените изменения, които настъпват в междупрешлените дискове. Подобни изменения може да се открият още след 30-годишна възраст. Клинично, шийната спондилоза може да се изяви под формата на различни клинични синдроми, които могат както да се различават по симптоматиката си, така и до голяма степен могат да се припокриват в изявата си. Шийната спондилоза може да е причина за появата на болка във врата и/или раменете, субокципитална болка и главоболие, шийна радикулопатия и цервикална или шийна спондилозна миелопатия.

 

Шийната спондилоза се характеризира с настъпването на дегенеративни изменения в междупрешлените дискове и образуване на шийни остеофити („шипове”) по цялата предна дължина на гръбначномозъчния канал, което може да стане причина за компресия на нервните пътища, намиращи се там, както и в по-напреднал стадий, за притискане на гръбначния мозък, разположен в гръбначномозъчния канал.Освен образуване на костни остеофити налице са и други дегенеративни изменения, които в крайна сметка могат да допринесат за засягането на болкочувствителните структури (нерви, гръбначен мозък) и проявата на съответния клиничен синдром.

 

Макар появата на тези дегенеративни изменения в шийния гръбнак да е често срещано явление, особено в по-напреднала възраст, не при всички хора шийната спондилоза води до изявена клинична картина.

 

Терапията на шийната спондилоза е предимно симптоматична – чрез нестероидни противовъзпалителни средства, физиотерапия и промяна в начина на живот. Рядко се налага оперативна намеса. Тя е показан предимно в случаите, когато консервативната терапия не повлиява адекватно клиничната картина.

 

Клинична картина

  • Периодична болка във врата и раменете – известна още под термина цервикалгия. Това е най-често срещаният клиничен синдром в рубриката на шийната спондилоза. В много случаи може да е предизвикателство поставянето на тази диагноза, особено в случаите, когато не са налице други неврологични признаци. Дори, когато такива са налице, радиографското изследване не може категорично да потвърди диагнозата, поради факта, че подобни изменения в шийния гръбнак са често срещано явление, особено в по-напреднала възраст.

Болката във врата, асоциирана с наличие на шийна спондилоза, често е комбинирана с наличие на скованост във врата и радиация към раменете или нагоре към окципиталната част на главата. Симптомите могат да са от хронично естество или да възникват на епизоди, редуващи се с дълги периоди на ремисия (т.е без оплаквания).

 

Около 1/3 от хората с цервикалгия, в резултат на шийна спондилоза, съобщават за придружаващо главоболие, а при около 2/3 от пациентите е налице едностранна или двустранна болка в раменете. 

  • Хронично субокципитално (тилно) главоболие – причината му, подобно на цервикалгията също не е ясно установена. Въпреки това, появата на главоболие може да е доминиращ признак за налична шийна спондилоза. Болката обикновено е в тила и може да се излъчи към основата на врата или към нагоре към върха на главата;
  • Шийна радикулопатия – най-често се засягат С6 и С7 нервни пътища на ръката, в резултат, респективно, на С5-С6 или С6-С7 шийна спондилоза. Най-често засегнатите се оплакват от болка – в шията, рамото, между лопатките, ръката (рядко може да се прояви като болка в гърдите – псевдоангина); неприятни сетивни усещания – изтръпвания в част от ръката и/или пръстите, слабост в ръката или комбинация от тези симптоми. Рядко в такива случаи се открива анамнеза за предшестваща травма или друг провокиращ момент;
  • Шийна спондилозна миелопатия – представлява най-честата причина за развитие на парапареза или тетрапареза (на двата долни или на четирите крайника, респективно) от нетравматичен произход. Развитието на заболяването често е постепенно – отначало може да се прояви като скованост във врата. Изтръпналост, несръчност в ръката – трудно писане, задържане на предмети, неспецифична и дифузна слабост в ръката, абнорми усещания. Слабостта в ръката може да се съчетае със слабост и чувство за скованост в краката и поява на неспецифични усещания в тях, загуба на вибраторен усет. В някои случаи може да е налице императивност при уриниране или по-често уриниране.

Към шийната спондилозна миелопатия се отнася и т.нар синдром на централния канал. Най-често засегнати са възрастни хора, при които на фона на налична шийна остеофитоза и стесняване на гръбначномозъчния канал е настъпила остра хиперекстензия (т.е извиване назад) на гръбнака – например при удар отпред на главата. Клиничната картина се обуславя от екстремна слабост повече в ръцете, отколкото в краката, разнообразие от сетивни нарушения под мястото на увредата, както и наличие на спастицитет в крайниците и задръжка на урина.

 

Рядко шийната спондилоза може да се изяви под формата на дисфагия (затруднено преглъщане), в случаите, когато налични предни остеофити водят до компресия или възпалителен процес, засягащ разположения в близост хранопровод.