1.  Какво представлява шигелозата?

 

Шигелозата е инфекциозно заболяване, причинявано от бактерии от род Shigella. Тя е вид дизентерия, тъй като причинителят причинява възпаление на чревната лигавица, протичащо с диария и попадане на кръв или слуз във фецеса, болка в корема и тенезми – усещане за непълна дефекация. Поради това шигелозата понякога се нарича бактериална дизентерия.


 

2.  Как става заразяването?

 

Заразяването става по фекално-орален път, най-често при контакт със замърсена храна, вода или предмети. Повечето инфекции настъпват при неспазване на санитарно-хигиенните изисквания при производството на хранителни продукти и полуготови храни.

 

3.  Какво е протичането на шигелозата?

 

Симптоматиката започва след инкубационен период от 12 часа до 4 дни. Тежестта й варива от умерен стомашен дискомфорт до дизентерия с крампи, диария, треска, повръщане, кървав или гноен фецес. Кървенето е индикация за разязвяване на чревната лигавица. Тежкото протичане може да доведе до сериозно дехидратиране, налагащо медицинска намеса. Установено е, че някои автоимунни заболявания са по-често срещани при хора, прекарали заболяването, поради което шигелозата се разглежда като рисков фактор за развитието им. Оздравяването отнема 5 – 7 дни.

NEWS_MORE_BOX

4.  Какво е лечението на шигелозата?

 

Лечението се състои преди всичко във възстановяване на загубените течности, най-често перорално. При по-тежко протичане, рехидратацията може да бъде извършвана венозно, а към терапията се добавят и антибиотици – ампицилин, или антиинфекциозни химиотерапевтици – ципрофлоксацин, норфлоксацин и др. Антиинфекциозни лекарства трябва да се употребяват само когато това е строго показано – при тежко протичане, при много млади или стари пациенти, или при висок риск от заразяване на околните, поради все по-широко срещаната антибиотична резистентност сред шигелите.

 

Антидиаричните лекарства забавят изхвърлянето на патогените и оздравяването, поради което не бива да се прилагат.

 

5.   Каква е профилактиката на шигелозата?

 

Засега най-ефективното профилактично мероприятие е поддържането на добра лична хигиена, особено при работа с храна, предназначена за много хора – в казарми, обществени столове и т.н. В процес на разработване са и няколко потенциални ваксини.