Екип от американски учени, използвайки стволови клетки са успели да създадат рецепторни клетки, характерни за вътрешното ухо. 


Специалистите обясняват, че при повечето видове глухота и намаление на слуха, проблема се дължи именно на увреждане на косместите механосензорни клетки на вътрешното ухо.


Изследователите от Станфордския университет използвали два типа изходни клетки - ембрионални стволови и индуцирани плурипотентни стволови клетки, за създаване на сензорните клетки на вътрешното ухо.


Според Д-р Ошима, един от авторите на изследването, чрез създаването на механосензорни клетки от стволови, ще се увеличат възможностите за лечение на намаления слух и дори пълната глухота.


Въпреки, че на този етап положителните резултати от експеримента се базират единствено и само на опити с лабораторни мишки, авторите на проучването са категорични, че положителният ефект ще се наблюдава и при хора.