Днес, глобалната битка с ХИВ е в преломен етап. Най-новите постижения в анти-ХИВ лечението са направили възможно почти 100-процентовото предотвратяване на заразяване след рисков контакт – нещо немислимо преди 10 години. Над 8 милиона души имат достъп до активно антиретровирусно лечение в развиващите се страни – лечение, което подобрява и удължава живота. Световната здравна организация (СЗО) прогнозира увеличаване на това число до 15 милиона през 2015 г.

 

Това, обаче, е все още недостатъчно, предвид данните на организацията, според които само през 2011 г. над 2,5 милиона души се заразяват с вируса. От тях 230 000 са деца.


 

Докъде е стигнала борбата с пандемията в мащабен план?

 

Отговорът на този въпрос до голяма степен зависи от това, как ще се подходи с антиретровирусната терапия. Не става дума само за разработването на нови и по-ефективни лекарства, но и на рационалното и ефективно използване на вече наличните, в условията на ограничени човешки и финансови ресурси.

 

Нуждата от антиретровирусно лечение нараства бързо. В съответствие с препоръките на СЗО за започването й под 350 CD4 положителни лимфоцита на милилитър кръв, 15 милиона души в момента имат нужда от такова лечение. Ако добавим и нуждаещите се от терапия с цел профилактика, каквито са двойките с един серопозитивен партньор и серопозитивните бременни, броят им нараства до 23 милиона. Рано или късно, всеки серопозитивен - до момента над 34 милиона души - ще има нужда от такова лечение.

 

Сред специалистите съществува консенсус, че антиретровирусната терапия все още има огромен потенциал за напредък. Според СЗО, освен разработването на по-ефективни лекарства, това включва още оптимизиране на настоящите терапевтични схеми, повишаване на качеството на диагностиката, интегриране на антиретровирусното лечение в други терапевтични програми и оптимизиране на разходите.

 

Все още има и много какво да се прави по пътя от диагностицирането до медикаментозно потискане на вирусното реплициране. Водеща роля в тази насока имат различните международни инициативи, ръководени от СЗО, която изготвя ръководства за лечението и превенцията на заболяването, както и препоръки за справяне с терапевтичните предизвикателства. Такива са, например, серопозитивните бременни и сероразличните двойки. В процес на изработване е унифицирана програма, разглеждаща всички аспекти от лечението и превенцията, за всички възрастови групи, във всички популации.

NEWS_MORE_BOX

 

Успехът в борбата с болестта зависи от това, колко бързо и ефективно ще могат да бъдат използвани новите научни данни и как правителствата по света ще разширят и развият националните си антиретровирусни програми. Това е мащабно начинание, включващо следните ключови моменти:

  • подобряване на превенцията – понижаване на рисковите практики чрез подобряване на здравното образование, повишаване на достъпа до профилактични мерки и средства, намаляване на случаите на предаване на от майка на плода и заразяване при кръвопреливане;
  • повишаване на достъпа до диагностика и лечение;
  • подобряване на качеството на лечението;
  • подобряване на мониторинга над рисковите популации и работата с тях.

 

И още нещо – не трябва да забравяме, че здравето ни е в нашите ръце, че профилактиката е най-доброто лечение и, че носим отговорност не само към себе си, а към близките си и околните.