Алергиите са част от най-често срещаните заболявания в наше време, като според някои автори близо 50% от населението на Европа е засегнато от тях, като сред всички алергични болести най-често се среща алергичният риноконюнктивит. Основните алергени, отговорни в тези случаи, са респираторните алергени с растителен произход – полените, водещи до сезонен риноконюнктивит, според сезоните на тяхното цъфтене.


Сезонен обаче не се оказва много точен термин, тъй като промените в климата водят до разширение на периодите на цъфтеж и за много пациенти оплакванията придобиват почти целогодишен характер, особено за тези, които са полисенсибилизирани (алергични към няколко различни вида полени).


Персистиращият, постоянен алергичен риноконюнктивит обикновено се дължи на алергени, които са целогодишно в околната среда на заегнатия човек, каквито са например акарите в домашния прах или при алергия към домашен любимец.


Причинители на сезонния алергичен риноконюнктивит

Полените от дървета, треви и тревисти растения ("плевели"), пренасяни от вятъра на големи разстояния, са основните фактори, които отключват състоянието.

  • Дървета

Най-честите източници сред дърветата са тези от семейството Betulaceae (Брезови), включващи  най-вече Betulla verrucose – Бяла бреза, Alnus glutinosa – Черна Елша, Corylus avellana – Обикновена леска и Carpinus betulus – Обикновен габър. Протеините в полените на тези дървета споделят много сходства, което обяснява защо често хората са алергични към множество дървета от тази група. Полените на семейство Брезови се откриват във въздуха от януари до май месец. При топло време и високи температури част от тях могат да се появят дори през ноември и декември месец и да предизвикат оплаквания у пациента.


В нашите географски ширини от значение са полените на дърветата от семейство Букови – Сладкия кестен, Обикновен дъб и Обикновен бук. Значимо отделяне на полени от обикновения бук има на интервали по-дълги от  1 година - това се случва веднъж на всеки 3 до 8 години, според условията. Семейство Кипарисови са значима причина за респираторни алергии в средиземноморието.

  • Тревни полени

Те са най-честата причина за алергичен ринит. Произвеждат се от съответните растения в голямо количество и са отговорни са симптомите на чувствителните към тях хора през периода от май до юли. Главни представители са ливадната Тимотейка и Ежовата главица.


Полинозата в края на лятото (август и септември) може да е причинена най-често от Див пелин и Амброзия.


Споменатите растения представляват неизчерпателен списък и са едни от най-честите причинители, но специфични тестове при пациента са необходими, за да се открие към кое точно е алергичен той. Месеците, през които симптомите се появяват, помагат при търсене на причинителя.

Как полените причиняват симптомите?

Алергичният ринит представлява възпаление на назалната лигавица, опосредствано от специфичен вид антитела – IgE. При чувствителните към конкретен алерген хора контактът на лигавицата с него отключва силна възпалителна реакция, състояща се основно от освобождаването на гранулки с активни вещества в мастоцитите (вид имунни клетки) и тези вещества са причина за симптомите. Повтарящият се контакт с алергена годи до по-хроничен възпалителен отговор, включващ клетъчни елементи като еозинофили и може да доведе до необратимо ремоделиране на засегнатите тъкани, особено в белите дробове.


Основната част от засегнатите се себсибилизират (развиват чувствителност) към алергена през детството или юношеството си, а механизмите, водещи до това, подсказват генетична предразположеност, както и участие на епигенетични фактори и фактори от околната среда (замърсяване, инфекцозни агенти и др.). Това, че човек е сенсибилизиран не означава, че на всяка цена ще реагира при контакт с алергена, но е с повишен риск това да се случи в хода на неговия живот.


За симптомите и пътя от тях до диагнозата четете в продължението на материала.


Ето тук можете да видите актуална информация за поленовия риск в България всеки ден, както и прогноза; налична е инфомация за цяла Европа, за да планирате пътуванията си  безопасно: https://www.pollenwarndienst.at/BG/bg.html

 

Източници:
* de Monchy G, Demoly P, Akdis CA, et al. Allergology in Europe, the blueprint. Allergy 2013