Пациенти с високостепенни изгаряния не бива да получават охлаждащо лечение, а при пациенти, погълнали отровно вещество, не трябва да се предизвиква повръщане, предупреждава Питър Сефрин, германски специалист. Той пояснява, че колегите му променят подхода към различни реанимационни мероприятия.
Едно от тях е терапията при изгаряния - на фона на вече увредената кожа, загубила функцията си, пациентите се затоплят, а не се охлаждат.
Широко използвания в токсикологията активен въглен и предизвикването на повръщане при отравяне вече се изоставят като методика. Поетото вещество така или иначе не може да бъде отстранено изцяло по този начин. Такъв подход може да е дори опасен - да предизвикаме инхалиране на отровно вещество и на повърната материя изобщо.
Друга промяна е тази в кардиопулмоналната реанимация - Сафрин съветва обдишването да предхожда сърдечния масаж, а последния да включва не 15, а 30 натиска в сърдечната област. Този подход е бил обсъждан още през 2005 година, на конференция в Далас.