1. Какво представлява септичният шок?

Сепсисът се характеризира с разпространение в кръвта на микроорганизми, които чрез нея достигат до различни органи в тялото. Септичният шок от своя страна представлява сепсис, съпроводен с ниско кръвно налягане и силно намалена доставка на кислород и хранителни вещества до тъканите, което води до определени последствия. Такива са промяната на ph на кръвта, намалено количество на отделената урина, водещо до задържане на отпадни вещества, както и остро настъпили промени в съзнанието.

Основните причинители на септичния шок са бактериите. През последните години зачестява броят на болните с отклонения в имунната система, поради потискането на нейната функция умишлено с медикаменти или след прекарване на някои заболявания. Затова и микроорганизми, които нормално обитават човешкото тяло и не причиняват заболявания, могат да се превърнат в причина за септичен шок.

Възпалението уврежда регулаторните механизми в организма. Това може да се представи като една анархия, в която за организма се оказва невъзможно да контролира адекватен отговор спрямо възпалението. Цялата каскада от процеси се отключва, когато в кръвта се отделят токсини – продукти на болестотворните бактерии. Тези токсини предизвикват отделяне в кръвта на вещества, които водят до отключване на възпаление.
 

2. Как изглежда клинично септичният шок?


Водещо в клиничната изява е задълбочаващото се намаляване на кръвното налягане. Обемът на кръвта в кръвоносните съдове намалява, поради което се намалява количеството и към тъканите и така до тях не достигат достатъчно кислород и хранителни вещества. В същото време отпадните продукти от обмяната на веществата не могат да се изхвърлят – състоянието и функцията на засегнатите органи се влошава.

При голяма част от болните може да настъпи подобрение, стига да се вземат своевременно мерки за коригиране обема на течности в тялото. Има и случаи, в които фазата на ниско кръвно налягане, увеличен пулс и разширени периферни кръвоносни съдове („топъл шок“) преминава във фаза на изразена бледост отделяне на нищожни количества урина и интензивно свиване на съдовете („студен шок“). Това предшества моментът, от който организмът не може да компенсира състоянието и дори жизнено важни органи – сърце, мозък, бъбреци не се кръвоснабдяват адекватно.

Дишането се ускорява, над 20 вдишвания в минута. Стойностите на систолното кръвно налагяне падат с 40мм Hg и повече от нормалното за конкретния болен. За да се докаже състоянието на сепсис или септичен шок е нужно да се направят лабораторни изследвания, както и изолиране на причинител на инфекцията.

NEWS_MORE_BOX


 

3. Прогноза и лечение

Изходът от всяко заболяване зависи от защитните механизми на човешкия организъм. Проучвания показват, че смъртността е по-висока при голям брой на бактериите в кръвта и наличие на не един, а няколко различни инфекциозни причинителя. Възрастта също е фактор, който не трябва да бъде пренебрегван – по-лоша е преживяемостта в много младата и старческата възраст. Изборът на антибиотик и колкото е възможно по-ранното му прилагане също оказват въздействие върху крайния резултат. Ако все още не е изолиран причинител, независимо от това, се назначава антибиотик и след излизане на микробиологичното изследване терапията се преоценява.

Изходът зависи от наличието или отсъствието на други съпътстващи заболявания – бъбречна, дихателна недостатъчност, диабет, алкохолизъм, чернодробна цироза и други.