Сепсисът, наричан още септицемия, е изключително сериозно, потенциално животозастрашаващо състояние. С термина се означава присъствието на бактерии в кръвта. Бактериите най-често попадат в нея от инфекциозни огнища в белите дробове, корема или пикочните пътища.

 

Септицемията започва със силна треска и висока температура, ускоряване на дишането и пулса и общо неразположение. Тези симптоми бързо преминават в нарушения на съзнанието, кожни проявления и шок. Може да бъде налице и понижаване до тотално прекратяване на отделянето на урина. Състоянието е сериозно поради риска от инфектиране на жизненоважни органи като мозък, сърце, менинги (мозъчни обвивки), кости и др. Често пъти състоянието се развива изключително бързо, което го прави изключително трудно за овладяване с антибиотици и други лекарства.


 

Потенциални усложнения са респираторен дистрес синдром – остра дихателна недостатъчност и септичен шок – животозастрашаващо понижение на кръвното налягане. Менингококовият сепсис може да доведе и до колапс на надбъбречната функция, дължащ се на кървене в жлезата – синдром на Уотърхаус-Фридериксен.

NEWS_MORE_BOX

 

При преглед се установяват силно понижаване на кръвното налягане и симптоми на първичното заболяване, от което е тръгнал сепсисът. Ако е налице усложняване на състоянието с достигане до вторични огнища може да се наблюдават и симптоми на менингит, ендокардит и др. Освен кръвната култура, се изследват и нивата на кръвните газове и съсирваемостта на кръвта. Взимат се проби и от урината и ликвора (гръбначномозъчната течност), за да се установи дали инфекцията не е достигнала мозъка и бъбреците.


Лечението се провежда в болнично отделение. Обикновено се започва с антибиотици интравенозно. След овладяване на инфекцията антибиотичният курс може да бъде довършен чрез перорален прием. Успоредно с антибиотиците се прилагат и венозни вливания на течности и солеви разтвори за стабилизиране на кръвното налягане, пациентът се обдишва с кислород. Плазма или други кръвни продукти се прилагат, ако е необходимо да се направят корекции в съсирваемостта на кръвта.

 

Прогнозата зависи от видовата принадлежност на причинителя и времето за реакция при поява на първите симптоми. За някои инфекции са били съобщавани нива на смъртност от порядъка на 50%.