Съдовите пръстени представляват вродени дефекти на аортата (главният артериален съд на големия кръг на кръвообращението) и / или околните кръвоносни съдове, които частично или напълно обграждат и притискат трахеята и хранопровода, което води до дихателни и храносмилателни проблеми.

 

Симптомите от страна на дихателната система могат да включват чести респираторни инфекции, хрипове или кашлица. Оплакванията, свързани с храносмилателната система, обикновено включват проблеми с преглъщането, затруднено хранене или повръщане.Въпреки значителната вариабилност в тази група от структурни аномалии на дъгата на аортата, всички те притежават обща черта - причиняват известна степен на компресия върху главните структури на дихателните пътища, на хранопровода или и на двете.

 

Местоположението и тежестта на компресията варира в зависимост от конфигурацията на лезията. При пациенти с аномалии, причиняващи по-тежка компресия оплакванията се появяват по-рано в живота.


Трахеална или трахеобронхиална малация (колапс) и стеноза могат да се развият във връзка с някои от тези лезии в областите, където съществува най-голяма степен на компресия. Това е особено вероятно в случаите на аномалия на лявата белодробна артерия.

 

Съществуват и други вродени сърдечни аномалии, които могат да присъстват във връзка с аномалиите на аортна дъга.


Наличието на дясна аортна дъга (вродена аномалия, при която аортата се намира от дясната страна на хранопровода и трахеята) може да е признак за допълнителна вродена сърдечна болест. Дясна аортна дъга присъства при 34% от случаите на тетралогия на Fallot. Други интракардиални лезии, които са свързани с дясна аортна дъга, включват: truncus arteriosus (сърдечна аномалия, която настъпва в ранните седмици на вътреутробното развитие), транспониране на големите съдове (анормално излизане на аортата и белодробната артерия от сърдечните камери), трикуспидална атрезия (липса на трикуспидалната клапа) и др.


Аномалията на лява белодробна артерия също е свързана с други сърдечни дефекти в 50% от случаите. Те включват гореспоменатите лезии, както и персистираща лява горната празна вена, дефект на предсърдната преграда и др.


Различните форми на тази аномалия се срещат рано в ембриологичното развитие. Няколко изследвания съобщават за тясната свързаност на делеция (изгубен участък от хромозомата) на 22q11 с аномалии на дъгата на аортата, както и други вродени сърдечни аномалии.