Наличието на съдови рискови фактори и откриването на връзка с появата на паметови нарушения е един от насочващите критерии към развитието на т.нар. съдова деменция.

 

Съдовата деменция е състояние, характеризиращо се, освен с поява на забравяне, но и с поява на нарушение в поне още в една от т.нар. екзекутивни функции на човека - в задържането на внимание върху определен проблем или задача, запазването на концентрация, правилна преценка или анализиране на ситуация, предприемане на последваща стъпка и други. Прояви на обърканост, дезориентация, промени в настроението, нестабилна походка или по-често или неотложно уриниране са също сред възможните симптоми.


 

Най-честата причина за поява на съдова демеция е преживян мозъчен инсулт, като в тези случаи се говори за постинсултна деменция. В други случаи са налице поредица от т.нар. тихи инсулти или транзиторни исхемични атаки, при които има само преходно нарушаване на мозъчния кръвоток, но те също в дългосрочен план може да доведат до развитието на съдова деменция.

 

Причини за развитие на съдова деменция

 

Съдовата деменция се развива на фона на състояния, които водят до увреда на мозъчните кръвоносни съдове, намалявайки по този начин мозъчния кръвоток и съответно кислорода, който храни мозъчната тъкан и е отговорен за правилното функциониране на процесите, които се извършват в нея.

 

Най-честите състояния, водещи до развитие на съдова деменция са:

 • Мозъчен инсулт – при него има рязко и необратимо прекъсване на кръвотока в определен участък на мозъка, което може да доведе до поява на нарушение в двигателната активност на част от тялото, нарушение в координацията, поява на говорни нарушения, зрителни нарушения. Симптоматиката зависи от локализацията на мозъчната увреда. Появата на нарушение в мисловните процеси и забравяне след преживян мозъчен инсулт може да се диагностицира като постинсултна деменция. В някои случаи инсулът не води до явна симптоматика. Тези т.нар. тихи инсулти също увеличават обаче риска от съдова деменция. Друг тип съдова деменция, развиваща се на фона на множество инсулти или транзиторни исхемични атаки, се нарича мултиинфарктна деменция;
 • Стеснени или хронично увредени мозъчни кръвоносни съдове – състояния, които нарушават проходимостта на кръвоносните съдове или водят до тяхната увреда също могат да предизвикат поява на съдова деменция. Такива са например процесите на остаряване, които неминуемо са свързани с намаляване на еластичността на съдовете и забавяне на кръвотока, високото кръвно налягане, атеросклерозата, захарния диабет, мозъчна хеморагия.

 

Рискови фактори

 

Рисковите фактори за развитие на съдова деменция са същите, които увеличават риска от поява на сърдечносъдов инцидент и мозъчен инсулт. Те включват:

 • Напреднала възраст – рискът се увеличава след 65-годишна възраст и нараства постепенно с увеличаване на възрастта;
 • Анамнеза за сърдечен инфаркт, инсулт или миниинсулт (транзиторна исхемична атака) – това дава основание да се предполага наличието на съдово засягане, което увеличава риска от поява на съдови инциденти и съответно на съдова деменция;
 • Абнормно стареене на мозъчните съдове (атеросклероза) – при това състояние се открива натрупване на холестерол или други субстанции в мозъчната стена, което води до стесняване на просвета на кръвосносните съдове, нарушване на тяхната проходимост и съответно повишаване на риска от формиране на тромботични маси и съответни съдови инциденти;
 • Повишен холестерол – увеличаване на холестерола с ниска плътност (LDL) или т.нар. „лош” холестерол се свързва с по-висок риск от равитие на атеросклероза и съответна съдова деменция в дългосрочен аспект;
 • Високо кръвно налягане – екстремно високото кръвно налягане може да доведе до увреда на съдовата стена навсякъде в човешкото тяло, включително и в мозъка. Това увеличава риска от поява на мозъчносъдови инциденти;
 •  Захарен диабет – високите стойности на глюкоза водят до увреда на кръвоносните съдове и увеличаване на съдовия риск;

 

NEWS_MORE_BOX

 

 • Тютюнопушене – съдържащите се вещества в тютюневия дим водят до директна увреда на мозъчните съдове, повишавайки риска от поява на атеросклероза;
 • Наднормено тегло;
 • Предсърдно мъждене – при това състояние предсърдията (горните кухини на сърцето) се контрахират бързо и нерегулярно, без да се координират с долните кухини (камерите) на сърцето. Това състояние е особено рисково за поява на иснулт поради вероятността от формиране на тромботична маса и „изтрелването” на тази маса към мозъка.

Към продължението на материала