Саркомът на Капоши е злокачествено заболяване, което засяга лимфните и кръвоносните съдове, като пораженията могат да бъдат по кожата, вътрешните органи, лигавицата и лимфната система.


Като основен етиологичен причинител на заболяването се посочва човешкият херпесен вирус тип 8. Заболяването се характеризира с няколко форми – класически сарком на Капоши, ендемичен (или африкански) и свързан с имунодефицитни състояния (болни от СПИН или пациенти на имуносупресивна терапия).


Най-често се засягат пациенти на възраст над 40 години. Преобладава засягането на мъжкия пол, като съотношението мъже-жени е съответно 8:1. По-често се среща сред африканското население.При инфектираните с вируса на СПИН (човешки имунодефицитен вирус) заболяването преминава през няколко стадия – ранен, безсимптомен, клинично изявен и четвърта-крайна фаза на болестта. В третия стадий са налице проявата на опортюнистични инфекции, неврологични прояви и появата на неопластични процеси.


Саркомът на Капоши е един от главните белези на клинично изявената инфекция с ХИВ. В до 20% от носителите на вируса инфекцията дебютира с проявата на саркома, а в 30% от случаите той е пряка причина за настъпването на летален изход.


При асоциирания със СПИН сарком на Капоши се наблюдава появата на ливидни, малки по размери и с кръгла форма лезии, които засягат кожата и често лигавицата на устната кухина. Характерна е бързата прогресия при тази форма на заболяването и е с неблагоприятна прогноза. При почти всички болни се откриват и лезии по вътрешните органи.


Лезиите постепенно нарастват и придобиват формата на възли. По-рядко лезиите придобиват язвен характер. Често първоначалната им проява е по кожата на долните крайници, гърба и лицето.


Лезиите, засягащи лигавицата на устната кухина се локализират най-често по твърдото небце и венците. С нарастването си водят до затрудняване на говора и дъвкането, кървят лесно и често се инфектират.


За поставяне на диагнозата от основно значение е вземането на материал за биопсия от лезиите. Прави се хистологично изследване на взетата проба. От лабораторните изследвания се търсят антитела срещу антигени на херпес вирус тип 8.


Биопсия може да бъде взета и от лимфни възли при показания. От образните изследвания се прилагат ехография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс за открива на лезии, които ангажират и вътрешните органи.


NEWS_MORE_BOX


Диференциална диагноза на заболяването се прави с хемангиоми, кожни метастази при някои злокачествени заболявания на вътрешните органи, екхимоза, ангиосарком, акроангиодерматит (наричан още псевдо-сарком на Капоши) и други.


Класическия тип на заболяването се среща спорадични, предимно при мъже в напреднала възраст. Заболяването обикновено прогресира бавно. При африканския тип се засягат предимно по-млади хора, налице е дифузно засягане на кожата и често се придружава с лезии по вътрешните органи.


При ятрогенно-причинената форма на саркома на Капоши – развиваща се при лица на продължителна имуносупресивна терапия (например пациенти след трансплантация) е налице обратно развитие на заболяването месеци след преустановяване на терапията.


Основно значение за лечението на заболяването има типа на саркома. При инфектираните с ХИВ основно значение има овладяване на вирусната инфекция. При пациенти на имуносупресивна терапия – преустановяване на лечението, ако състоянието позволява или намаляване на терапевтичните дози.


Добри резултати има при пациенти, при които се прилага химио- и лъчетерапия. Локално се правят хирургично ексцизиране (изрязване до здраво) на лезиите, криотерапия, обработка с лазер и други.