Лечението на саркома на Юинг се провежда от мултидисциплинарен екип. Той може да включва: ортопеди, хирурзи, онколози, педиатри, радиационни онколози, патолози, рентгенолози и др. Повечето пациенти се лекуват в големи болнични заведения или онкологични центрове.


Основните начини на лечение са химиотерапия, хирургия и лъчелечение. Тези видове лечение често се използват в комбинация помежду си.


Химиотерапията е медикаментозно лечение, което се използва за унищожаване на тумора и неговите метастази. Тя често се използва за свиване на тумора и за улесняване на отстраняването чрез с операция.При химиотерапията за саркома на Юинг лекарствата се дават чрез централен венозен катетър. Химиотерапията се извършва на цикли. Използват се комбинации от различни лекарства за унищожаване на раковите клетки. Тъй като тези лекарства засягат целия организъм, здравите клетки също могат да бъдат увредени, включително белите кръвни клетки и тромбоцитите в кръвоносната система.


Периодът на почивка между циклите позволява да се възстанови броят на кръвните клетки. Най-честите нежелани реакции включват: загуба на коса, гадене, рани в устата и отпадналост. Някои лекарства могат да помогнат за облекчаване на някои нежелани реакции.


Хирургичното лечение и лъчетерапията за отстраняването на първичния тумор може да се извърши преди или по време на химиотерапията. При повечето случаи това се случва след няколко цикъла на химиотерапия. След възстановяването от операция и / или лъчетерапия, химиотерапията се възобновява.


Хирургичното лечение се използва за отстраняване на първичния тумор, а понякога и за по-малки тумори, ако има разпространение. Туморът трябва да се отстрани напълно, заедно с малка част от здрави мускули и стави около него, за да се предотврати завръщането му.


Хирурзите могат да реконструират мястото на костите, ставите или меките тъкани. Те могат да използват костни присадки, изкуствени стави или комбинация от тях. Целта е да се възстанови частта от тялото, така че пациентът да може да изпълнява обичайните си ежедневни дейности.

 

NEWS_MORE_BOX


Количеството функция, която може да бъде възстановена от реконструктивната хирургия, зависи от това колко мускулна и ставна тъкан може да бъде запазена, като същевременно се премахне целият тумор.


Рехабилитация с физиотерапия е необходима, за да може пациентът да се върне към нормалния начин на живот.


Някои пациенти може да се нуждаят от повече операции, за да възстановят функцията на засегнатите крайници. Реконструкцията на костите при децата е специално предизвикателство. С нарастването на детето са необходими повече процедури за удължаване на реконструираната кост.


Понякога саркомът на Юинг не може безопасно да бъде отстранен с операция. В тези случаи лекарите обикновено използват лъчетерапия за унищожаване на тумора. Понякога саркомът изисква ампутацията на крайника, за да се гарантира, че туморът е напълно отстранен.