Какви са усложненията от ротавирусния гастроентерит?


Усложненията от ротавирусния гастроентерит могат да бъдат дизахаридазна недостатъчност с лактозна непоносимост за няколко седмици, токсикоза, синдром на Рей, бронхопневмония, отит.


Кои са клиничните форми на ротавирусния гастроентерит?Според тежестта: леки, дискретни форми; средно тежки; тежки - с тежка дехидратация и ентерална токсикоза. Най-тежките случаи са при деца от 6 до 24 месеца, хора в напреднала възраст и имунокомпрометирани.


Хроничните ротавирусни гастроентерити са редки и се появяват предимно при имунокомпрометирани пациенти.


Каква е прогнозата за ротавирусния гастроентерит?


Прогнозата за ротавирусния гастроентерит е добра. Смъртността е 0,5-4% - предимно при кърмачета с неадекватна, закъсняла терапия и имунокомпрометирани болни от всички възрастови групи.


Как се поставя диагнозата за ротавирусния гастроентерит?


Клинико-епидемиологичната диагноза за ротавирусния гастроентерит се поставя въз основа на възрастовата характеристика, сезона и катаралните прояви, съпътстващи гастроентерита.


Вирусологични изследвания: чрез които ротавирусите се доказват във фекалии чрез латекс-аглутинация, ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен анализ), IFA (индиректна имунофлуоресценция), PCR (полимеразна верижна реакция) - може да диференцира всички серотипове. Електронна микроскопия се използва при научни изследвания.


Серологичните тестове се извършват по всеприетите методи.


Как се поставя диференциална диагноза?


Диференциална диагноза се прави с други чревни инфекции с диариен синдром – салмонелози, шигелози, ешерихиози. Срещат се по-често през горещите месеци, диарийният синдром е по-тежък, с патологични примеси в изпражненията и катаралните прояви не са обичайни. Решаващи са резултатите от копрокултурите (върху специални хранителни среди).


Някои остри респираторни заболявания - диарийният синдром е по-лек, доминират проявите от страна на дихателната система.


Какво е лечението за ротавирусния гастроентерит?


Хоспитализация по клинични и епидемиологични данни, постелен и специален диетичен режим с безлактозно мляко.


Етиологично лечение (насочено към премахване на причината, отключваща заболяването) няма.

 

NEWS_MORE_BOX


Патогенетичното лечение (прилага се, когато не може да се повлияе причината за заболяването) цели възстановаване и поддържане на водно-електролитния баланс с перорална и/или парентерална рехидратация. Поради предиспозицията към хипертонична дехидратация внимателно се прецизира видът на пероралните рехидратиращи разтвори, препоръчва се мониториране на йонограмата и задължително се осигурява внос и на свободна от електролити вода.


Каква е профилактиката за ротавирусния гастроентерит?


Специфична профилактика - разработени са перорални ротавирусни ваксини от животински и човешки щамове и по рекомбинантни технологии.


Неспецифичната профилактика включва: санитарно-хигиенен контрол на храненето в детските социални и лечебни заведения, контрол върху водопречиствателните съоръжения, водопроводните системи и други водоизточници; повишаване на нивото на личната хигиена.